“Jesteśmy konsekwentni w proponowaniu kandydatów” mówił dr Andrzej Grzyb w audycji „24 pytania” PR24 10.06.2021r.

– Wydaje się (i to jest moja opinia), że my jesteśmy konsekwentni w proponowaniu kandydatów, aby byli to przedstawiciele środowiska akademickiego, niezaangażowani w bieżącą politykę, niebędący aktualnymi, czynnymi politykami. Prof. Wiącek spełnia te walory, w związku z faktem, że zajmuje się akurat prawami człowieka, jest kierownikiem katedry. To jest dodatkowy atut – podkreślił poseł Grzyb.  Całość do wysłuchania w linku:  “Jesteśmy konsekwentni w proponowaniu kandydatów”. Andrzej Grzyb o wyborze RPO – Polskie Radio 24 – polskieradio24.pl 

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?