Wolność mediów – debata w Strasburgu

Ocena realizacji wytycznych UE w sprawie praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi w internecie i poza nim była tematem debaty, która odbyła się dziś w Strasburgu. Głos zabrał m.in. Andrzej Grzyb (Podkomisja Praw Człowieka (DROI), który przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.

Poseł Andrzej Grzyb na samym początku wyraźnie zaznaczył, że prawo do publicznego wyrażania własnego zdania oraz poglądów to podstawowe prawo każdego człowieka. Stanowi ono podstawowe fundamenty: demokracji, stabilnego państwa prawa, zrównoważonego rozwoju i udziału w życiu publicznym. – Bezpłatne i różnorodne media są niezbędne w każdym społeczeństwie, do promowania i ochrony wolności opinii i wypowiedzi oraz innych praw człowieka. Poprzez ułatwianie swobodnego przepływu informacji oraz zapewnienia ich przejrzystości, niezależne media stanowią jeden z fundamentów demokratycznego społeczeństwa – mówił poseł.

Podążając za literą Traktatu o Unii Europejskiej, Karty Praw Podstawowych i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi, w zakresie praw człowieka, a także wytycznymi w sprawie wolności słowa w trybie online i offline, Unia Europejska potwierdza swoją determinację, do promowania, w swojej zewnętrznej polityce, wolności wypowiedzi, jako prawa, z którego może korzystać każda jednostka ludzka – opierając się na zasadach równości, niedyskryminacji i powszechności. Poprzez swoje zewnętrzne instrumenty polityczne UE zamierza pomóc w zapobieganiu naruszeniu tych praw w sposób terminowy, zgodny i spójny.

Jak słusznie zauważył poseł UE zobowiązuje się promować i chronić wolność wypowiedzi i wyrażania opinii na całym świecie, potępiając jednocześnie rosnący poziom zastraszania i przemocy, którą dziennikarze, aktorzy medialni i inni ludzie napotykają w wielu krajach na całym świecie. – Należy zapobiegać przemocy i promować bezpieczne środowisko dla dziennikarzy i innych podmiotów działających w mediach, poprzez podjęcie starań umożliwiających im niezależne wykonywanie pracy, bez nadmiernej ingerencji i bez obawy przed przemocą lub prześladowaniem – mówił eurodeputowany.

– Na sam koniec, poseł Grzyb podkreślił rolę Europejskiej Fundacji na Rzecz Demokracji (EED), która stanowi unikalne narzędzie do zwiększania ekspresji online i offline, poprzez aktywne i szybkie wsparcie dziennikarzy i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w sąsiadujących krajach. – To bardzo ważne, aby państwa członkowskie UE zwiększyły wkład finansowy na wspomniane cele, gdyż bez tego nie da się rozwijać prawidłowo owych projektów – dodał poseł.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?