Zawsze Wielkopolski Punkt Widzenia w UE!

 Silna pozycja Polski pozwalająca wynegocjować budżet i prawo UE odpowiadające potrzebom i wspierające aspiracje Wielkopolan. Tylko tak zagwarantujemy, europejski poziom życia w Wielkopolsce. STOP POLEXIT – przywrócenie silnej pozycji Polski w UE. Powołanie Forum Europejskiego Wielkopolski przeciw antyeuropejskiej propagandzie, na rzecz wzmacniania świadomości w Polsce korzyści obecności w UE.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?