Andrzej Grzyb o Unii Energetycznej – Strasburg

We wtorek 1-go grudnia, Komisja Europejska złożyła oświadczenie na temat stanu Unii Energetycznej. Dla Grupy EPL, ważne jest, aby plan budowy Unii Energetycznej w Europie realizował jeden z głównych celów: prowadził do mniejszej zależności od importu energii, zwłaszcza od dostaw rosyjskiego gazu. Tak zwana umowa Nord Stream budzi niepokój, gdyż może doprowadzić do większego uzależnienia od dostaw rosyjskiego gazu do UE. Grupa EPL stoi na stanowisku iż należy bronić zasad europejskiego bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji szlaków i źródeł energii. Wdrożenie Unii Energetycznej powinno nastąpić szybko, a Parlament Europejski powinien skupić się nad rozwiązaniami w zakresie jej efektywnego zarządzania.

Podczas wystąpienia na sesji plenarnej w Strasburgu 24 listopada poseł do PE Andrzej Grzyb przyznał, że Unia Energetyczna jest ważnym projektem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne. Musi jednak odzwierciedlać różnice pomiędzy poszczególnymi krajami, chociażby w zakresie koszyka energetycznego, czy obecności węgla. – źle byłoby gdyby Unia Energetyczna narzucała wszystkim jeden model, nie wykorzystując mocnych stron poszczególnych państw członkowskich – podkreślił poseł.

Pakiet o Unii Energetycznej ma zapewnić Europie i jej obywatelom niedrogą, bezpieczną i zrównoważoną energię. Dotyczy on 5 kluczowych obszarów, w tym bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej i dekarbonizacji.

UE jest obecnie największym importerem energii na świecie. Importuje 53% zużywanej przez siebie energii, wydając ok. 400 mld EUR rocznie. Wiele państw członkowskich UE zależy w dużym stopniu od małej liczby dostawców, zwłaszcza gazu. Zmniejsza to ich odporność na przerwy w dostawach energii.

Do tego infrastruktura energetyczna w Europie się starzeje, rynki energii są słabo zintegrowane (zwłaszcza transgranicznie), a krajowe polityki energetyczne są wzajemnie nieskoordynowane. Dlatego wybór dostawców często jest dla unijnych konsumentów i przedsiębiorstw ograniczony, a ceny energii – wysokie.

Poprawa połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi i modernizacja infrastruktury pomogłyby zmniejszyć niepewność dostaw i zależność energetyczną. Wewnętrzny rynek energii skutkowałby też łatwiejszym dostępem transgranicznym do rynków innych państw. Efektem byłyby przystępniejsze i konkurencyjniejsze ceny energii dla obywateli i przedsiębiorstw.

Cele unijnych ram klimatyczno-energetycznych 2030 obligują UE, by ogólnie zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Nagranie z wystąpienia posła A.Grzyba podczas sesji plenarnej w Strasburgu dostępne TUTAJ

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?