Życzenia z okazji Święta Policji

Funkcjonariusze i pracownicy Policji
           Z okazji Święta Policji składam wszystkim Policjantkom, Policjantom i cywilnym Pracownikom Policji najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za codzienny trud wkładany w zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom Wielkopolski. 

          Służba w Policji wymaga wysokiego poczucia odpowiedzialności, ciągłej gotowości i szybkości działania, a olbrzymi wysiłek w codziennej pracy i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków dają powody
do dumy. Dziękując za wytrwałość w realizowaniu zawodowego powołania życzę wszystkim Funkcjonariuszom Policji wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech każdy Wasz dzień wypełniony będzie sukcesami i daje satysfakcje z wykonywanej pracy.

          Pragnę złożyć życzenia również Waszym rodzinom i najbliższym.
Niech Ich wyrozumiałość i wsparcie, pomaga w sumiennym wypełnianiu postawionych przed Wami zadań.


Z wyrazami szacunku

 

                                                                Andrzej Grzyb                                      

                                                                                 

                                                                Poseł do Parlamentu Europejskiego                                                           

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?