Ostatnia zmiana czasu w marcu 2019 roku

W wyniku rekordowych konsultacji  uruchomionych przez KE w następstwie stanowiska PE i krajowych inicjatyw – m.in. w Polsce w Sejmie inicjatywy ustawodawczej Polskiego Stronnictwa Ludowego dziś szef KE Jean-Claude Juncker zaproponował zatrzymanie zmiany czasu.

Stanowisko PE wzywające do zniesienia zmiany czasu w UE to efekt prac poselskiej grupy roboczej, której współzałożycielem jeszcze w kadencji 2009-2014 był poseł Andrzej Grzyb (PSL), jednocześnie jej jedyny członek z Polski.

Działania Posła:

Zmiana czasu w UE

Sukces w Europarlamencie

Europa za zniesieniem zmiany czasu

Europosłowie za likwidacją zmiany czasu w UE – konferencja prasowa w Strasburgu

Likwidacja zmiany czasu na poziomie UE? Europosłowie apelują do KE.

PSL walczy o zmianę czasu – poparcie Europy

Stop zmianie czasu, ordynacja wyborcza i gospodarka obiegowa – Konferencja posłów PSL

“Zatrzymać czas – debata o programie prac Komisji 2018”

Więcej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_pl.htm

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-discontinuing-seasonal-changes-time-directive-639_en.pdf

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?