Likwidacja zmiany czasu na poziomie UE? Europosłowie apelują do KE.

Równolegle do debaty w Polsce o likwidacji zmiany czasu, europosłowie wzywają Komisję Europejską do zmiany unijnej dyrektywy w sprawie czasu letniego i rezygnacji ze zmiany czasu również na poziomie całej UE.

„Coraz częściej pojawiają się głosy za tym, aby przez cały rok obowiązywał czas letni. Wskazują na to nie tylko badania opinii publicznej, ale także opinie naukowców i ekonomistów. Kolejne kraje pracują nad zmianami legislacyjnymi, mającymi wdrożyć jednolity czasu w całym roku – od hiszpańskich Balearów, po Finlandię gdzie trwa debata w parlamencie. Czas płynie a wraz z każdą minutą zmienia się nasz świat i potrzeby, dlatego mam nadzieję, że dyrektywa, która ‘zatrzyma czas letni’ w Europie znajdzie się w programie prac Komisji Europejskiej na 2018 rok” powiedział europoseł PSL Andrzej Grzyb, który w imieniu delacji PSL w Grupie EPL  złożył odpowiednie propozycje podczas debaty o programie prac KE.

Eurodeputowany działa aktywnie w grupie roboczej ws. zniesienia zmiany czasu, która skupia przedstawicieli wielu grup politycznych. Przewodzi jej poseł Grupy EPL Pavel Svoboda, przewodniczący Komisji Prawnej PE. Temat likwidacji zmiany czasu był również przedmiotem licznych interpelacji poselskich, wysłuchań, wreszcie debaty plenarnej, a ponadto dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem aktywistów z różnych krajów UE działających na rzecz ujednolicenia czasu w UE.

„Posłowie do PE z grupy roboczej ds. zniesienia zmian czasu w UE zdecydowali dziś o zainicjowaniu procedury zmierzającej do debaty plenarnej na ten temat w Parlamencie Europejskim i rezolucji, która będzie jasnym i silnym wezwaniem skierowanym do Komisji Europejskiej ws. przeglądu dyrektywy z 2001 r. i ujednoliceniem czasu w ciągu roku”, dodał poseł Andrzej Grzyb.

 „Rośnie poparcie dla tej inicjatywy w państwach członkowskich. W Polsce mówimy, że Kopernik wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Apeluję zatem do obecnego Kolegium Komisarzy, aby przejść do historii UE jako Ci którzy wstrzymali czas w Europie, wsłuchując się w głosy obywateli”, podkreślił europoseł Andrzej Grzyb.

W minionych tygodniach w Polsce, w Sejmie, projekt ustawy Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskał jednomyślne poparcie wszystkich ugrupowań politycznych. Projekt, który przewiduje odejście od zmian czasu jesienią 2018 ma być teraz przedmiotem prac plenarnych.

>>Transmisja konferencji <<

 

 

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?