Nowy skład Komisji Europejskiej

Przewodniczący-elekt Jean-Claude Juncker ogłosił oficjalnie jakie zadania przydzielił członkom nowej Komisji Europejskiej. Polka Elżbieta Bieńkowska będzie odpowiadała za rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. W nowej KE zasiądzie dziewięć kobiet, przewodniczący będzie miał siedmiu zastępców. –Wystawiam na boisko 27 graczy, każdy z nich ma określone zadania do wykonania. To drużyna, która wygrywa – powiedział Jean-Claude Juncker.

Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany

Nowo wybrany przewodniczący Komisji ujawnił dzisiaj skład swojego zespołu, a zarazem kształt nowej Komisji Europejskiej. Unia Europejska przeszła jeden z najtrudniejszych okresów próby w swojej historii. Jednym z największych wyzwań będzie teraz przekonanie obywateli o tym, że nastąpią zmiany. Aby te zmiany wprowadzić, Komisja musi być otwarta na reformy. Nowa Komisja Europejska będzie w sprawny i uproszczony sposób koncentrować się na poważnych wyzwaniach politycznych, przed którymi staje Europa: umożliwienie ludziom powrotu do pracy i godziwego zatrudnienia, pobudzanie większej ilości inwestycji, zagwarantowanie, że banki powrócą do kredytowania realnej gospodarki, stworzenie połączonego rynku cyfrowego, wiarygodna polityka zagraniczna i pewność, że Europa jest w stanie funkcjonować niezależnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Nowy sposób, w jaki stworzona zostanie Komisja, będzie odzwierciedlać te Wytyczne polityczne  , na podstawie których Jean-Claude Juncker został wybrany przez Parlament Europejski.

Nowo wybrany przewodniczący Komisji osobiście przeprowadzał rozmowy ze wszystkimi kandydatami na komisarzy i jest przekonany o tym, że jego silny i doświadczony zespół może skuteczniej osiągać pożądane rezultaty, pracując wspólnie.

Nowo wybrany przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker stwierdził: „W tych nadzwyczajnych czasach obywatele Europy oczekują od nas rezultatów.Po latach trudności ekonomicznych i niejednokrotnie bolesnych reform Europejczycy oczekują sprawnie funkcjonującej gospodarki, stabilnych miejsc pacy, większej ochrony socjalnej, bezpieczniejszych granic, bezpieczeństwa energetycznego i możliwości oferowanych przez technologię cyfrową.Dzisiaj przedstawiam zespół, który z powrotem umieści Europę na drodze do zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.W nowej Komisji forma podąża za funkcją.Musimy być otwarci na zmiany.Musimy pokazać, że Komisja może się zmienić.Komisja Europejska, którą wam dziś przedstawiam, jest polityczna, dynamiczna, skuteczna i przystosowana do tego, aby wprowadzić Europę na nowe tory.Poszczególne portfolio przypisałem ludziom, a nie państwom.Na boisku umieszczam 27 zawodników, z których każdy ma do spełnienia konkretną rolę – to moja zwycięska drużyna”.

Nowy sposób pracy

W nowym kolegium znajdzie się siedmioro wiceprzewodniczących – sześcioro [1] oprócz Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Federiki Mogherini), z których każdy będzie kierował zespołem projektowym. Wiceprzewodniczący będą kierować pracą kilku komisarzy oraz koordynować ją, natomiast skład tych zespołów będzie się zmieniał w zależności od potrzeb oraz rozwoju nowych projektów na przestrzeni czasu (zob. załącznik 2). Struktura wspomnianych zespołów projektowych odzwierciedlać będzie wytyczne polityczne. Przykłady: „Zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność”, „Jednolity rynek cyfrowy” lub „Unia energetyczna”. Zapewni to dynamiczne interakcje pomiędzy wszystkimi członkami kolegium, co z kolei pozwoli na odejście od sztywnych struktur i wertykalnego przekazywania informacji. Wiceprzewodniczący będą funkcjonować jako prawdziwi zastępcy przewodniczącego.

Nowo wybrany przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: „W nowej Komisji nie ma podziału na komisarzy pierwszej i drugiej kategorii – są liderzy zespołów i ich członkowie.Będą oni ze sobą współpracować w duchu kolegialności i wzajemnej zależności.Chcę pokonać niechęć do dzielenia się informacjami, panującą w sztywnych strukturach, i wprowadzić nowy sposób współpracy w obszarach, w których Europa może rzeczywiście coś zmienić”.

Jean-Claude Juncker oczekuje z niecierpliwością na przesłuchania kandydatów na komisarzy w Parlamencie Europejskim. Jest to demokratyczny proces, dzięki któremu cele oraz polityczny program Komisji zostaną wyjaśnione i zweryfikowane.

Czytaj więcej na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/140910_nowa_pl.htm

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?