Międzynarodowy Dzień Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka 2021, kolejny już w wyjątkowym, trudnym czasie pandemii. Corocznie składane wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmują Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w ochronie życia i mienia ludzkiego nabierają obecnie innego, pełniejszego znaczenia… Życzę szczęśliwego przetrwania tych trudnych czasów
i możliwości spotkania w późniejszym terminie.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?