Andrzej Grzyb o rocznym sprawozdaniu dotyczącym praw człowieka i demokracji na świecie. Dyskusja w Strasburgu

Rok 2015 zapisał się jako okres dramatycznych i zatrważających zdarzeń, które rażąco łamały prawa człowieka na całym świecie. Pogarszającą się sytuację mieszkańców Afryki czy Bliskiego Wschodu – ze względu na przynależność narodową czy religijną – mocno zaakcentowano w raporcie Unii Europejskiej, który w czasie lipcowej sesji plenarnej omówiono w Parlamencie Europejskim. Poseł Andrzej Grzyb (EPL/PSL) podkreślił, że starania związane z przywróceniem stabilności na świecie i zapewnienie wszystkim jego mieszkańcom prawa do bezpieczeństwa to jedne z ważniejszych zagadnień polityków w najbliższym czasie.

Część rocznego sprawozdania Unii Europejskiej na temat praw człowieka i demokracji na świecie Rada ds. Zagranicznych przyjęła w połowie czerwca. Niespełna dwa tygodnie później nad raportem obradowali deputowani. Andrzej Grzyb, który jest koordynatorem Grupy EPL w Podkomisji Praw Człowieka (DROI) podkreślił, że w przypadku tego problemu czas ma kluczowe znaczenie. Tym bardziej, że 2015 rok to miesiące, które upłynęły pod znakiem trwających walk i wybuchających nowych konfliktów. rośnie natężenie ataków terrorystycznych, reżimy zaciskają ucisk na pragnących wolności, demokracji, masy migrują w ucieczce przed zagrożeniem życia, zmianami klimatycznymi pogarszającymi warunki życia, brakiem perspektyw, w poszukiwaniu nadziei – do wędrówki często są mamieni fałszywymi obietnicami przez grupy przemytników żerujących na ich dramatycznej sytuacji. To doprowadza do nagłego zderzenia kultur, odmienności i wszystkich związanych z tym negatywnych następstw w zakresie praw człowiek. Na tych wędrówkach nie omieszkują korzystać niektóre państwa realizując swą międzynarodowa agendę – podkreślił w czasie wystąpienia w Strasburgu Andrzej Grzyb.

Kolejny raz przypomniał, że w miejscach trwania konfliktów wzrasta agresja w stosunku do chrześcijan i innych mniejszości narodowych oraz etnicznych. Szczególnie dotyczy to Bliskiego Wschodu.  – Dobrze, że kwestia wolności religijnej znalazła miejsce w sprawozdaniu. Należy docenić, że w 2015r. jednym z priorytetów było nadal wdrażanie wytycznych UE z 2013 r. w sprawie wolności religii lub przekonań. Doceniamy też wspomniane w sprawozdaniu działania w ramach tzw. cichej dyplomacji, które m.in. uratowały przed egzekucją Asia Bibi w Pakistanie – apelował o to w wielu miejscach właśnie Parlament Europejski.

Według różnych szacunków na świecie prześladowanych jest od 100 do 200 mln Chrześcijan. Rocznie ginie od 105 do 170 tysięcy chrześcijan. Dane, które przedstawiono w czasie zainicjowanej w czerwcu przez Andrzeja Grzyba w Parlamencie Europejskim debaty, pochodzą sprzed 2015r., który był jak dotąd szczytowym w zbrodniczej działalności Daesh. Dlatego deputowany z Wielkopolski dodał, że chrześcijanie wymagają ochrony ze strony społeczności międzynarodowej, w tym także UE. Zgodnie z przyjętą przez PE w lutym rezolucją, dokonywane na nich mordy należy uznać za ludobójstwo ze wszelkimi tego następstwami przewidzianymi w prawie międzynarodowym. Prawo do wiary jest prawem człowieka. Wielu Posłów do PE apeluje do Wysokiej Przedstawiciel by te kwestia znalazła swój wyraz w relacjach międzynarodowych UE. Andrzej Grzyb podkreślił, że obok tych sytuacji, które muszą budzić sprzeciw są działania, które już przyniosły efekty i pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość. – W lipcu 2015r. UE przyjęła Plan Działania na rzecz Demokracji i Praw Człowieka na Świecie 2015-2019. Strategiczna harmonizacja w tym obszarze jest cenna sama w sobie, na uznanie zasługują także wskazane w planie działania kierunki. W marcu zorganizowaliśmy w PE III Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich, Ombudsmanów, UE, Krajów Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich – nasi partnerzy doceniają i z uznaniem odnoszą się do priorytetowej roli, jaką wyznacza dla nich UE w Planie Działania. Teraz czas na skuteczne wdrożenie zaplanowanych działań, przy zabezpieczeniu odpowiedniego finansowania, w harmonii z przyjętą z zadowoleniem przez Radę 28 czerwca „Globalną strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej” – zakończył wystąpienie.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?