Studenci Europejskiego Stowarzyszenia ELSA w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Jak młodzi ludzie patrzą na BREXIT? Czego obawiają się w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a może widzą pozytywne strony tej sytuacji, ale też znaczenie najnowszych dyrektyw, działania podejmowane w temacie migracji czy organizacja pracy Parlamentu Europejskiego. Brukselę  odwiedziła grupa studentów prawa z Londynu. Spotkanie zaaranżowała była stażystka Andrzeja Grzyba, posła do PE – Julia Rosińska, która przewodniczy Europejskiemu Stowarzyszeniu Studentów Prawa na Uniwersytecie Westminster w Londynie.

 

Studenci odwiedzili najważniejsze miejsca w brukselskiej siedziby Parlamentu Europejskiego, m.in. przestań wystawową Yehudi Menuhin, centrum medialne tradycyjne – galerię sali obrad. Spotkanie zdominowała dyskusja na temat BREXITU i konsekwencji związanych z procesem wychodzenia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Przyszli prawnicy chcieli wiedzieć jaka przyszłość czeka samych Brytyjczyków, ale też osoby, które wybrały ten kraj by w nim mieszkać, uczyć się i pracować oraz samą Wspólnotę.

Studenci interesowali się także najnowszymi regulacjami dotyczącymi m.in. przestrzegania praw człowieka w krajach opanowanych przez ISIS lub takich, w których nadal nie przestrzegane są zasady demokracji. Równie chętnie rozmawiali o dyrektywach związanych z ekologią i rozwiązaniami, które przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska – tutaj dyskusje zdominowała gospodarka cyrkulacyjna czy Europejski System Handlu Emisjami.

 

Wizytę zakończyło wspólne zdjęcie.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?