Andrzej Grzyb w debacie nad Europejskiem Funduszem Inwestycji Strategicznych

Dzisiaj we wspólnej siedzibie Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Akwitanii w Brukseli odbyła się konferencja „Wprowadzając Plan Junckera w życie – nowe możliwości dla regionów”. W wydarzeniu wzięli udział posłowie do Parlamentu Europejskiego z Polski, Niemiec, Włoch i Francji, którzy dyskutowali nad założeniami Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) i szans, które daje on samorządom. Polską perspektywę przedstawił wielkopolski poseł Andrzej Grzyb z Europejskiej Partii Ludowej. Konferencja zgromadziła około 250 uczestników, w tym europosłów, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz regionów z całej UE.

Wydarzenie odbyło się dzień po głosowaniach na temat EFIS w Komisjach ds. Budżetu oraz Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego, w których Fundusz poparło 80% członków. Europosłowie opowiedzieli się jednak za uproszczeniem projektu. Ostateczne stanowisko PE w tej kwestii zostanie przyjęte za tydzień – 24 czerwca – podczas sesji plenarnej.

Wystąpienie przewodnie podczas konferencji wygłosił sprawozdawca ds. EFIS w Parlamencie Europejskim, dr Udo Bullmann. Podkreślił on, że Plan Junckera ma być siłą napędową, która przełoży się na rozwój w Europie. Zwrócił też uwagę, że Unii Europejskiej potrzebna jest zmiana nastawienia i otwarcie na odważne inwestycje. Są one szczególnie potrzebne w takich dziedzinach, jak racjonalizacja wykorzystania energii, transport oraz badania i rozwój, które są wąskimi gardłami w kontekście europejskiego wzrostu.

Podczas debaty poseł Andrzej Grzyb zaznaczył, że „Polska jest żywotnie zainteresowana pobudzaniem wzrostu gospodarczego i tworzeniem nowych miejsc pracy”, czego skutecznym narzędziem może być Plan Junckera. Wielkopolski poseł do PE podkreślił również, iż samorządy powinny być istotnym partnerem w procesie związanym z realizacją Planu Junckera, a projekty wdrażane w jego ramach muszą uwzględniać specyfikę terytoriów, na których będą realizowane. Tym samym będą one odpowiadać na potrzeby regionów i ich mieszkańców, wpisując się w samorządowe strategie inwestycyjne. Poseł Grzyb zwrócił też uwagę, iż EFIS oznacza nie tylko realizację dużych projektów infrastrukturalnych, ale również możliwość wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.

Plan Junckera to plan mobilizacji inwestycji w Europie, przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude Junckera pod koniec listopada 2014 r. W jego ramach Komisja oraz Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczą wspólnie 21 mld euro na pożyczki, które mają przyciągnąć nowe inwestycje z sektora prywatnego o łącznej wartości 315 mld euro. W kwietniu Polska, jako jeden z siedmiu krajów, zadeklarowała wsparcie Planu w wysokości 8 mld euro na projekty realizowane w naszym kraju.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zdjęcia: Horstwagner.eu oraz Biuro Wielkopolski w Brukseli

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?