Delegacja Posłów X kadencji w Parlamencie Europejskim

GALERIA FOTOGRAFII cz. 1

GALERIA FOTOGRAFII cz. 2 

W dniach 16-18 października w ramach obchodów 25-lecia wolnej Polski, na specjalne zaproszenie Andrzeja Grzyba Posła do Parlamentu Europejskiego, w Brukseli przebywała delegacja Posłów X kadencji.

Sejm X kadencji, będącym rezultatem wcześniejszych obrad Okrągłego Stołu, miał niezwykle istotne znaczenie w budowaniu historii suwerennego Państwa Polskiego. Był ostatnim Sejmem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a jednocześnie Pierwszym Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory kontraktowe, które odbyły się 4 i 18 czerwca 1989 roku uznawane są za zwycięstwo Polaków nad ustrojem komunistycznym.

W delegacji posłów X kadencji udział wzięli: posłanka na Sejm X kadencji Barbara Czyż, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, senator VI kadencji, Minister Sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego Aleksander Bentkowski, poseł na Sejm X kadencji Wojciech Gryczewski, poseł na Sejm X kadencji Marian Kędzierski, poseł na Sejm X Kadencji Jan Warjan, poseł na Sejm X, I i II kadencji Janusz Maćkowiak, poseł na Sejm X kadencji Adam Grabowiecki oraz Małgorzata Szwarc-Sroka i Grzegorz Sroka.

Pierwszym punktem programu było spotkanie delegacji w siedzibie Parlamentu Europejskiego z Posłami PSL do Parlamentu Europejskiego, Andrzejem Grzybem i Czesławem Siekierskim oraz urzędnikiem sekretariatu Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Marianem Apostołem. Posłowie X kadencji oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z prowadzeniem polityki zarówno na arenie krajowej, jak i unijnej.

Delegacja Posłów X kadencji Sejmu miała okazję odwiedzić również Komisję Europejską, gdzie uczestniczyła w wykładzie prezentującym wyzwania oraz szanse dla rolnictwa w perspektywie finansowej 2014-2020. Uczestnicy delegacji udali się również do gmachu Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli. Zapoznali się tam ze strukturą organizacyjną oraz działaniami realizowanymi przez Stałe Przedstawicielstwo RP, największej polskiej placówki dyplomatycznej na świecie. Zatrudnia ona ponad 150 pracowników i jest swoistą administracją polską w pigułce. Urzędnicy Stałego Przedstawicielstwa RP są ekspertami ze wszystkich ministerstw rządu Rzeczypospolitej Polskiej i biorą udział w pracach legislacyjnych w Unii Europejskiej.

Tekst: Emilia Plichta

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?