Więcej przyszłościowych inwestycji w najbardziej potrzebujących krajach UE

W swojej ocenie sposobu wdrażania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), posłowie chcą zrównoważonego rozkładu geograficznego inwestycji oraz wsparcia dla bardziej ryzykownych i innowacyjnych inwestycji.

Posłowie chcą zmienić sytuację, w której 15 państw UE, w których luka inwestycyjna jest i tak mniejsza niż średnia unijna, otrzymały 91% funduszy z EFIS. Wskazują także na nierównomierny podział funduszy między sektorami, 46% finansowania otrzymały sektory związane z energią, podczas gdy sektory związane z infrastrukturą socjalną, edukacją i zdrowiem, otrzymały jedynie 4%. Posłowie wzywają do przestrzegania 30% limitu określonego dla każdego sektora.

Celem EFIS jest zapewnienie „dodatkowości”, oznacza to wyeliminowanie niedoskonałości rynku oraz wspieranie inwestycji, które nie uzyskałyby finansowania gdyby nie EFIS. Posłowie chcą, żeby koncepcja „dodatkowości” została jasno zdefiniowana, w celu zapewnienia, że finansowanie trafia do innowacyjnych, przełomowych inwestycji, które charakteryzują się wyższym profilem ryzyka niż te, finansowane zwykle przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Mniejsze projekty lub projekty transgraniczne również nie otrzymują od EFIS odpowiedniego wsparcia. Posłowie uważają, że EBI oraz Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) powinny promować korzystanie z platform inwestycyjnych grupujących mniejsze projekty i dostarczających im technicznego wsparcia, w celu zróżnicowania inwestycji pod względem geograficznym i tematycznym.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?