Posłowie za nowoczesną, odpowiednio dofinansowaną, przyszłą polityką rolną w UE

Polityka rolna w UE po 2020 powinna być inteligentniejsza, prostsza, bardziej zrównoważona, ale również odpowiednio finansowana i prawdziwie wspólna, uważają posłowie. W środę posłowie przyjęli priorytety dla reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku, 468 głosami za, przy 123 głosach przeciw i 89 wstrzymujących się od głosu.

 

Większa elastyczność ale przeciw renacjonalizacji WPR

Państwa członkowskie UE powinny mieć możliwość dostosowania wspólnej polityki rolnej (WPR) do swoich potrzeb, uważają posłowie. Odrzucają oni jednak jakąkolwiek “renacjonalizację” WPR, która, jak mówią, mogłaby zakłócić konkurencję na jednolitym rynku.

WPR powinna opierać się na wspólnych unijnych celach, zasadach, narzędziach oraz kontroli, uważają posłowie. Państwa członkowskie powinny również opracować strategie krajowe, dostosowane do ich celów.

Przyszła polityka rolna powinna koncentrować się na wydajnej produkcji, a rolnictwo we wszystkich państwach UE powinno podlegać tym samym wysokim standardom, których naruszenie powinno skutkować podobnymi karami, twierdzą posłowie.

 

Nowoczesna polityka, odpowiednie i sprawiedliwe rozdzielane fundusze

Poza zapewnianiem obywatelom UE bezpiecznych dostaw żywności wysokiej jakości, w odpowiednich cenach, WPR w przyszłości powinna sprawić, że unijne gospodarstwa rolne będą bardziej zrównoważone pod względem ochrony środowiska oraz bardzie innowacyjne, dlatego należy utrzymać budżet przynajmniej na tym samym poziomie, podkreślili posłowie.

 

Parlament chce także:

  • Utrzymania dopłat bezpośrednich całkowicie finansowanych z budżetu UE
  • Zmniejszenia biurokracji związanej z obowiązkowymi działaniami na rzecz ochrony środowiska (zazielenianiem) i uczynienia ich bardziej celowymi oraz uproszczenia zasad dla działań dobrowolnych
  • Nowej metody obliczania dopłat bezpośrednich, odejścia od kryteriów historycznych, a wspierania tych, którzy dostarczają dobra publiczne
  • Skutecznego zapewnienia, że wsparcie trafia do prawdziwych rolników
  • Mniej pieniędzy dla dużych gospodarstw, wprowadzenie pułapów dopłat
  • Większych funduszy na rozwój obszarów wiejskich, odrzucają 25% cięcia zaproponowane przez Komisję w maju.
  • Większego wsparcia dla młodych rolników i tych dotkniętych niestabilnością na rynku
  • Przeciwko dopłatom na hodowlę byków używanych do walk
  • Wyłączenia najbardziej wrażliwych sektorów z negocjacji handlowych
  • Dopuszczenia wsparcia związanego z produkcją, w celu wspierania w przyszłości produkcji o znaczeniu strategicznym, np. roślin bogatych w białko, lub do skompensowania skutków umów o wolnym handlu

 

Kolejne kroki

Niewiążąca rezolucja przyjęta została w odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej, na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej, w celu wpłynięcia na wnioski legislacyjne, dotyczące reformy WPR, które mają zostać przedstawione 1 czerwca. Reforma WPR po 2020 roku, związana również z debatą nad przyszłym budżetem długoterminowym dla UE, będzie podlegać wspólnym decyzjom Parlamentu i Rady.

 

Przyjęty tekst dostępny tutaj (30.05.2018)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Nagranie debaty (28.05.2018)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1527530347371&streamingLanguage=en

Zestawienie informacji: W kierunku wspólnej polityki rolnej po 2020 roku (kwiecień 2018)
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.9.html

Biuro analiz PE: WPR – wartość dodana UE (styczeń 2018)
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/upload/EPRS_BRIE_611029_Common%20agricultural%20policy-FINAL.pdf

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?