Stanowisko ws. zmian w politykach UE na rzecz wspierania wolności religii i przekonań na świecie przyjęte

Komisja Spraw Zagranicznych PE (AFET) przyjęła dziś (06.12) sprawozdanie dr Andrzeja Grzyba (PSL), o zmianach potrzebnych w politykach UE na rzecz skutecznej ochrony i promocji wolności religii i przekonań (tzw. Freedom of Religion or Believe, FoRB). 

Dramatyczne dane pokazują, że prześladowania religijne nasilają się, a najliczniejszą prześladowaną grupą na świecie są Chrześcijanie. W ostatnich latach do represji na tle religijnym dochodzi szczególnie na Bliskim Wschodzie gdzie dokonuje się zbrodni i masowych mordów. Stanowisko PE wzywa do zapewnienia wolności religii i przekonań zgodnie z prawem międzynarodowym, dla wszystkich, na czym skorzystają najbardziej prześladowani.

Przyjęty dziś projekt stanowiska PE przedstawia m.in. rekomendacje, co do przyszłości mandatu Specjalnego Wysłannika UE ds. FoRB, lepszego wykorzystania przyjętych przez Radę Wytycznych UE czy kwestii wsparcia dedykowanych projektów z obecnego i przyszłego wieloletniego budżetu UE.

– Z osobistą satysfakcją przyjmuję poparcie Komisji Spraw Zagranicznych PE dla zgłoszonej dziś poprawki zwracającej uwagę na sytuację skazanej na śmierć w 2010 r. za rzekome bluźnierstwo, chrześcijanki Asi Bibi. Wzywamy by w ślad za jej niedawnym uniewinnieniem, władze Pakistanu zapewniły jej i jej bliskim bezpieczeństwo. Odniesienie do tego przypadku przez PE zwraca także wprost uwagę szerzej na sytuacje Chrześcijan – twarde dane liczbowe pokazują bowiem, że najliczniej prześladowanym wyznaniem na świecie są od lat Chrześcijanie, choć trudno przekonać do podkreślenia tego faktu większość parlamentarną. Dziś udało się zbudować odpowiednie poparcie. Walczymy o wolność religii i przekonań dla wszystkich, na czym najwięcej skorzystają najbardziej prześladowani” – skomentował dr Andrzej Grzyb, poseł sprawozdawca PE.

Szacuje się, że rocznie ginie na świecie od 105 do 170 tysięcy Chrześcijan a prześladowanych z powodu wiary jest aż 200 mln. Chrześcijanie cierpią w wielu krajach nie tylko z powodu braku wolności religijnej. Są oni pozbawiani wielu innych praw, takich jak: prawo do ochrony przed arbitralnym zatrzymaniem, prawo do sprawiedliwego procesu, prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości, równości przed sądem, prawo do niestosowania tortur, prawo do posiadania rodziny. Pozbawia się ich zatem podstawowych praw, które przysługują im nie tylko jako mniejszościom religijnym, ale i jako obywatelom i zwyczajnym ludziom.

– W 2018 r. mija 5 lat od przyjęcia przez Radę Wytycznych UE ws. promowania i ochrony wolności religii i przekonań tzw. FoRB oraz 2 lata działalności Specjalnego Wysłannika UE ds. FoRB, a więc to dobry czas na podsumowania i rekomendacji, co do potrzebnych zmian. 2018 r. to także 70 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w stanowisku PE przypominamy, że prawo do wolności religii i przekonań jest prawem człowieka wyrażonym m.in. w art 18 Powszechnej Deklaracji. – podsumował poseł Grzyb.

 

Organizacja Open Doors, publikuje m.in. co roku Światowy Indeks Prześladowań. Jest to lista wskazująca 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani i dyskryminowani z powodu swojej wiary.

Projekt sprawozdania w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE (2018/2155(INI)), Sprawozdawca: Andrzej Grzyb

wcześniejsze działania posła Andrzeja Grzyba ws. obronny prześladowanych chrześcijan.

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?