Parlament Europejski za otwarciem drzwi UE Ukrainie

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję nt Ukrainy, w której potwierdza gotowość Unii do podpisania umowy stowarzyszeniowej i o wolnym handlu z Ukrainą jeśli tylko obecny kryzys zostanie rozwiązany, a nowe władze wykażą zainteresowanie poważną perspektywą europejską. W rezolucji zostało podkreślone, iż artykuł 49 Traktatu ma zastosowanie do wszystkich państw Europy, w tym Ukrainy, która może ubiegać się o członkostwo w UE pod warunkiem, że wypełni zasady demokracji, poszanowania podstawowych wolności, praw człowieka i mniejszości i zapewni państwo prawa.

– Sytuacja jest wciąż niestabilna. Słyszymy, co się dzieje np. na Krymie. Bardzo ważnym jest, aby utrzymać integralność Ukrainy. Unia Europejska musi pokazać Ukraińcom, że się od nich nie odwraca – podkreślił wiceprzewodniczący podkomisji praw człowieka Andrzej Grzyb. – Poza oczywistą pomocą gospodarczą i zaangażowaniem międzynarodowych i europejskich instytucji finansowych, potrzebna jest również współpraca energetyczna, wspólnoUKRAINE-POLITICS-UNRESTta nie jest wystarczająca. Ukraina jest zadłużona wobec dostawców energii, a to z kolei może spowodować poważne problemy z przesyłem gazu do Europy – ostrzegał europoseł PSL.

– Po powstaniu ludowym, które rozpoczęło się na Euromajdanie w imię europejskiego wyboru Ukrainy, gdzie pod flagami europejskimi walczyli i ginęli ludzie, musimy zaoferować Ukrainie klarowną perspektywę zbliżenia do UE oraz wydatną i szybką pomoc – mówił Jacek Saryusz-Wolski, autor przyjętej dziś przez zdecydowaną większość posłów poprawki.

Wiceprzewodniczący PE Jacek Protasiewicz zaapelował do Rady Europejskiej o ponowienie oferty stowarzyszenia z Ukrainą już podczas najbliższego marcowego spotkania szefów państw i rządów oraz o zaoferowanie pomocy w wychodzeniu z obecnego kryzysu gospodarczego. – Bądźmy hojni finansowo. Nie tylko UE, bo prawdą jest, że być może UE nie stać na to, aby ratować ten kraj finansowo, ale jako Zachód, jako donatorzy: my, Amerykanie, wszyscy ci którzy rozumieją strategiczną wagę Ukrainy i wszyscy ci, którzy rozumieją, że ta rewolucja, która się wydarzyła może paść pod brakiem pieniędzy i kryzysu gospodarczego – podkreślił przewodniczący Klubu PO-PSL.

Rezolucja wzywa ponadto UE do przyspieszenia dialogu wizowego, a także wszystkie siły polityczne na Ukrainie do wspólnej pracy na rzecz pokojowej politycznej przemiany kraju. – Wolność przemieszczania się jest jednym z najbardziej podstawowych praw obywali UE.  Chciałbym, żeby nasi Ukraińscy sąsiedzi również mogli z niego korzystać. Dlatego też w naszej rezolucji wzywamy Radę do szybkiego zawarcia umowy o liberalizacji wizowej na wzór tej, którą niedawno zawarliśmy z Mołdawią. Do zawarcia tej umowy od dawna wzywali polscy politycy – powiedział Paweł Zalewski, przewodniczący grupy LINK ds. współpracy między Parlamentem i Ukrainą.

Informacja biura prasowego EPP.

Zdjęcie: ©BELGA/AFP/L.Gouliamaki

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?