Sytuacja na Bliskim Wschodzie – nowe wyzwania dla UE

Walka z Państwem Islamskim i sytuacja na Bliskim Wschodzie kolejny raz były tematami obrad Parlamentu Europejskiego.  Głos w tej sprawie zabrał również Andrzej Grzyb, który od dawna podkreśla znaczenie międzynarodowej współpracy w zakresie rozwiązania trudnej sytuacji w krajach islamskich i podkreśla, że działania terrorystyczne w tragiczny sposób dotykają mieszkające tam mniejszości religijne.

 

Zdobycie Mosulu, pokonanie ISIS w Iraku czy w innych miejscach regionu jak Syria, Jemen, Libia, to dopiero początek walki z terrorystami. Wyparci z jednego miejsca będą organizować się w innych a przede wszystkim skupią się na walce w krajach zachodnich – mówił w czasie środowego wystąpienia Andrzej Grzyb. – Poza wysiłkami zmierzającymi do pokonania ISIS na bliskim wschodzie musimy być gotowi do odparcia ataku na naszym terytorium. Przyspieszenia powinny nabrać prace na rzecz integracji działalności służb w ramach UE. Z zadowoleniem należy również przyjąć powołanie wspólnego wywiadu NATO.

 

Współprzewodniczący polskiej delegacji PO-PSL dodał, że działania wojenne zawsze oznaczają migracje osób z terenów objętych walkami. Nowa ofensywa przeciwko ISIS może spowodować, że swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania opuści kolejny milion osób dlatego kraje Unii Europejskiej muszą przygotować się pomoc humanitarną, infrastrukturę i finansowanie, które umożliwi w granicach bezpieczeństwa, pomoc uciekającym jak najbliżej miejsca ich pochodzenia. W porozumieniu z krajami regionu. – UE musi być gotowa. Konieczne jest pełne przywrócenie granic zewnętrznych UE – liczymy m.in. na szybkie wprowadzenie do działania i skuteczność Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Konieczne jest dalsze wsparcie granicznych krajów członkowskich w infrastrukturę i zasoby kadrowe, konieczne do wywiązania się z Europejskich i międzynarodowych zobowiązań – w tym m.in. pełnej kontroli osób napływających – podkreślił Andrzej Grzyb.

 

Powołując się na doniesienia medialne, deputowany przypomniał o dramatycznej sytuacji mniejszości religijnych, w tym chrześcijan, w krajach opanowanych przez ISIS. Kilka dni temu, w wyniku działań irackiej armii odbito  miasto Al-Hamdanija. Jak informowały dzienniki „miasto położone jest ok. 40 km na południowy wschód od Mosulu, dawny ośrodek chrześcijan zostało odbite”. – Dramatyczne jest to określenie „dawny ośrodek chrześcijan”, bo odnosi się nie do odległej historii, czasów antycznych, ale do zaledwie kilku lat.

 

W 2015 roku organizacja Open Doors, publikując Światowy Indeks Prześladowań, alarmowała: „Z obszarów zajętych przez dżihadystów, jak Mosul i Równina Niniwy, chrześcijanie praktycznie zniknęli. Szacuje się, że uciekło stamtąd około 140 tysięcy chrześcijan, którzy schronili się na ziemiach Kurdów lub za granicą. Ci, którzy pozostali, zostali zmuszeni do przyjęcia islamu. Wskutek zbrodniczej działalności radykałów cierpią wszyscy, najcięższe brzemię dźwigają jazydzkie i chrześcijańskie dziewczęta i kobiety. Znaleziono dokument informujący o cenach za chrześcijańskie jazydzkie dzieci i kobiety, uprowadzone przez bojowników Państwa Islamskiego. Najwięcej trzeba zapłacić za dzieci w wieku od roku do dziewięciu lat”.

 

Chrześcijanie to najbardziej prześladowane mniejszości na świecie, według różnych szacunków rocznie ginie od 105 do 170 tysięcy Chrześcijan, od 100 do 200 mln jest prześladowanych. – Upominamy się o ich los. O uwolnienie ich z pod jarzma ucisku DAESH. Ochronę. Umożliwień powrotu do domu, odbudowy życia – można było usłyszeć z ust  Andrzeja Grzyba.

 

Poseł do PE przypomniał, że 4 Lutego 2016 PE przyjął rezolucję „Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych”, w której wzywa by zbrodnie ISIS m.in. na chrześcijanach nazwać LUDOBÓJSTWEM z wszelkimi następstwami prawnymi.

 

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?