Średnie obiekty spalania: nieformalne porozumienia z Radą UE

Projekt zakłada ustanowienie limitów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów dla średnich obiektów spalania energetycznego, takich jak generatory energii elektrycznej czy systemy grzewcze do użytku domowego, przemysłowego lub mieszkalnego. We wtorek zostały one nieformalnie uzgodnione przez posłów i łotewską Prezydencję Rady UE. Państwa członkowskie UE będą musiały ocenić, czy należy wprowadzić bardziej rygorystyczne ograniczenia w obszarach, w których emisje te naruszają unijne normy jakości powietrza.

“Negocjacje były bardzo skomplikowane, a sama dyrektywa jest bardzo specjalistyczna. Myślę jednak, że wreszcie udało nam się znaleźć równowagę między oddziaływaniem na środowisko z jednej strony, a zmniejszeniem obciążeń dla podmiotów, głównie małych i średnich przedsiębiorstw, z drugiej strony “, powiedział Andrzej Grzyb (EPP, PL), który koordynuje proces legislacji w Parlamencie. “Mam nadzieję, że Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) potwierdzi osiągnięty rezultat i uzyskamy zdecydowaną większość dla raportu w komisji”, dodał.

Pierwotnie zaproponowane przez Komisję Europejską maksymalne wartości emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) oraz pyłów z istniejących zakładów spalania o mocy cieplnej powyżej 5MW, wejdą w życie od 2025 r. Najmniejsze instalacje, o nominalnej mocy cieplnej od 1 do 5 MW, które są zazwyczaj wykorzystywane przez małe i średnie przedsiębiorstwa, będą musiały być zgodne z wartościami granicznymi emisji od 2030 r.

Ustawodawstwo nie powstrzymuje państw członkowskich od egzekwowania surowszych standardów niż są wymagane przez dyrektywę. W negocjacjach posłowie zapewnili, że w przypadkach niezgodności z wymaganiami unijnymi co do norm jakości powietrza, to władze krajowe będą oceniać, czy należy wprowadzić bardziej rygorystyczne ograniczenia.

Jeśli projekt dyrektywy zostanie zatwierdzony przez Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER), uzgodniony tekst zostanie poddany pod głosowanie w Komisji Ochrony Środowiska na najbliższym posiedzeniu.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?