Zielone światło dla ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej UE – Mołdawia

Komisja Spraw Zagranicznych PE wyraziła dziś zgodę (44 głosy za, 3 przeciw) na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej UE – Mołdawia, w tym jej części handlowej o Pogłębionej i Kompleksowej Strefie Wolnego Handlu tzw. DCFTA. Równolegle przyjęto sprawozdanie wyrażające stanowisko PE, w pracach, nad którym uczestniczył Poseł do PE Andrzej Grzyb (PSL).

– Mołdawia doświadcza od lat 90 problemu zamrożonego konfliktu, podobnego do tego, z jakim od niedawana mierzy się Ukraina, czy wcześniej Gruzja. Naddniestrze jest nie tylko środkiem wykorzystywanym przez Rosję do wywierania nacisków na Mołdawię, ale także musi być postrzegane, jako znaczący element szerszego konfliktu w regionie, który należy brać pod uwagę także w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rosja wywiera także silną presję na Mołdawię w wymiarze ekonomicznym przez ograniczenia w imporcie i warunki cenowe eksportu surowców energetycznych czy związane z tym zobowiązania finansowe. Dlatego tak ważne jest wysłanie jasnego komunikatu społeczeństwu mołdawskiemu, który podtrzyma aspiracje proeuropejskie Mołdawian. Dzisiejsza zgoda komisji spraw zagranicznych daje szansę na zakończenie procesu ratyfikacji w PE w ramach dodatkowego posiedzenia plenarnego w Brukseli 13 listopada, a więc przed wyborami parlamentarnymi w Mołdawii zaplanowanymi na 30 listopada – powiedział poseł Andrzej Grzyb, koordynator Grupy EPL w podkomisji praw człowieka PE.

Umowa stowarzyszeniowa zbliża Mołdawię i UE politycznie oraz zwiększa dostęp do wspólnotowego rynku. To także zobowiązanie Mołdawii do przyjęcia standardów UE i programu reform sektorowych w takich obszarach jak współpraca energetyczna, transport, środowisko, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów, edukacja, nauczanie i młodzież oraz współpraca kulturalna. Umowa Stowarzyszeniowa zawiera również zapisy ponawiające zobowiązanie stron do trwałego rozwiązania kwestii Naddniestrza oraz wspólnego wspierania po-konfliktowej odbudowy relacji w regionie.

– Warto zwrócić uwagę, iż inaczej niż to było w przypadku Ukrainy, Mołdawia parafowała umowę stowarzyszeniową z UE, zgodnie z planem blisko rok temu, podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Mołdawia to pierwszy z krajów PW, który spełnił wymogi UE i od maja 2014r. został objęta ruchem bezwizowym ze strefą Schengen. Doceniając postęp reform UE w pierwszej połowie 2014 w myśl nowej zasady Europejskiej Polityki Sąsiedztwa “więcej środków za więcej postępów” UE przyznała Mołdawii dodatkowe 131 mln Euro – podkreślił poseł Andrzej Grzyb.

29 Czerwca 2014 roku Komisja Europejska ogłosiła nowy roczny pakiet pomocowy mający ułatwić instytucjom publicznym, obywatelom i przedsiębiorstwom udział w korzyściach nowej Umowy Stowarzyszeniowej (AA) i Strefie Wolnego Handlu (DCFTA). Świeżo przyznane finansowanie ma wspierać m.in.: modernizację kluczowych instytucji wdrażających Umowę Stowarzyszeniową, poprawę polityki finansów publicznych i zarządzania, konkurencyjność rolnictwa i wykorzystanie możliwości handlowych z UE, ochronę mniejszości i grup wrażliwych. To 101 mln € w 2014r. dla Republiki Mołdawii z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI). 2 Maja 2014r, Komisja Europejska zaaprobowała program wsparcia na rzecz Republiki Mołdawii w wysokości 30 mln €, nakierowany na poprawę konkurencyjności małych przedsiębiorstw, rozwój krajowego prawodawstwa zgodnie ze standardami UE, promocję eksportu i możliwości inwestycyjnych oraz propagowanie informacji dotyczących Strefy Wolnego Handlu Mołdawia-UE.

Źródło: Biuro Prasowe EPL

Andrzej GRZYB

BRU – Tel: +32 (0)2 2845185 Fax: +32 (0)2 2849185

STR – Tel: +33 (0)3 88 175185 Fax: +33 (0)3 88 179185

E-mail: andrzej.grzyb@europarl.europa.eu

Kontakty dla Prasy

Agata Byczewska

Telefon: +32 473 84 10 93

E-mail: agata.byczewska@europarl.europa.eu

[vc_button title=”TVN 24: Zgoda w PE. Bliżej umowy stowarzyszeniowej z Mołdawią” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_balloon” size=”btn-large” href=”http://www.tvn24.pl/zgoda-w-pe-blizej-umowy-stowarzyszeniowej-z-moldawia,478609,s.html”]
[vc_button title=”MONEY.PL: Mołdawia w UE. Komisja PE za ratyfikacją umowy o stowarzyszeniu” target=”_blank” color=”btn-primary” icon=”wpb_balloon” size=”btn-large” href=”http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/moldawia-w-ue-komisja-pe-za-ratyfikacja,207,0,1639887.html”]

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?