#Czasowstrzymywacz: Parlament Europejski głosuje ws. zniesienia zmian czasu w UE

We wtorek 26 marca Parlament Europejski podda pod głosowanie plenarne dyrektywę znoszącą zmiany czasu między czasem zimowym i letnim w UE. Projekt złożony pod obrady plenarne przewiduje, iż ostatnia zmiana czasu w UE miałaby nastąpić 2021r.

Poseł dr Andrzej Grzyb (PSL), który koordynował prace nad dyrektywą w polskiej delegacji Grupy Europejskiej Partii Ludowej, od ponad 8 lat działa w grupie roboczej posłów do PE za zniesieniem zmiany czasu w UE. Z inicjatywy grupy roboczej, która dziś skupia posłów reprezentujących wszystkie grupy polityczne i Państwa Członkowskie, PE przyjął w lutym 2018 rezolucje wzywającą KE do zbadania problemów związanych ze zmianą czasu w UE i podjęcia stosownych kroków. Rezolucja PE oraz inicjatywy w Państwach Członkowskich, jak ustawa autorstwa PSL w Sejmie, skłoniły KE do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Akcje pobudzające świadomość problemu w Państwach Członkowskich, takie jak w Polsce Internetowy #czasowstrzymywacz PSL, sprawiły, że w konsultacjach udział wzięła historycznie rekordowa liczba ponad 4,6 mln obywateli, z których 80% opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. W efekcie KE przedłożyła PE i Radzie wniosek zmian dyrektywy znoszący zmianę czasu w UE.

Głosowanie we wtorek 26 03 2019 12h00

Konferencja prasowa po głosowaniu 26 03 2019, 14h30, Główna Sala Konferencji Prasowych PE, udział wezmą: poseł do PE dr Andrzej Grzyb, poseł do PE, Pavel Svoboda, Przewodniczący Grupy Roboczej na rzecz zniesienia zmian czasu w UE oraz Przewodniczący Komisji Prawnej PE, posłanka do PE Annie Schreijer-Pierik, posłanka do PE Anna Záborská, posłanka do PE Heidi Hautala, posłanka Angelika Niebler.

 

Zobacz również:

#Czasowstrzymywacz – zniesienie zmiany czasu dwa razy do roku w UE – ZDROWIEJ I LEPIEJ DLA GOSPODARKI

Ustalenia dotyczące czasu letniego (debata)

Program prac Komisji na 2018 r. (debata)

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?