#Czasowstrzymywacz – zniesienie zmiany czasu dwa razy do roku w UE – ZDROWIEJ I LEPIEJ DLA GOSPODARKI

Dlaczego zaangażowałem się w zniesienia w UE zmiany czasu? Tak jest zdrowiej i lepiej dla gospodarki. Wyniki badań naukowych, w tym noblistów, pokazują, że zmiany rytmu dobowego zwiększają ryzyko zawałów i innych chorób, są szczególnie obciążające dla dzieci, osób starszych lub chorych. Jednocześnie przy dzisiejszych technologiach nie przynosi to żadnych korzyści gospodarczych, a wręcz generuje koszty m.in. w transporcie” – Andrzej Grzyb, 2019

 

Dobrym przykładem współpracy PSL na szczeblu krajowym i europejskim jest zniesienie zmiany czasu w UE tzw. #czasowstrzymywacz. Badania pokazują, że zmiana rytmu dnia jest obciążająca dla zdrowia ludzkiego, szczególnie dzieci, osób starszych lub chorych. Dzisiejsze technologie, zużywające energię elektryczną także w nocy, gdzie do chłodzenia potrzeba często więcej energii niż do ogrzewania, sprawiają, że przesuwanie wskazówek zegara w tył i w przód nie przynosi żadnych korzyści gospodarczych, a wręcz generuje koszty m.in. w transporcie.

EU summer-time arrangements under Directive 2000/84/EC

Discontinuing seasonal changes of time

Seasonal clock change in the EU

Summertime: changing of the clocks

 

Dzięki presji krajowej ustawy PSL w Sejmie, internetowej akcji #czasowstrzymywacz oraz działaniom posła Grzyba w PE, już niedługo UE odejdzie od zmieniania dwa razy do roku czasu.

Najpierw Polska teraz UE. PSL zatrzyma czas w Europie?

Jeszcze nie teraz. PO-PiS zatrzymał #czasowstrzymywacz PSL

#Czasowtrzymywacz: Ludowcy mówią „STOP” zmianie czasu

#Czasowtrzymywacz. Ludowcy ponownie mówią STOP zmianie czasu

 

Ponad 8 lat temu, w kadencji 2009-2014 poseł Grzyb zaangażował się w prace grupy roboczej posłów do PE, których celem jest zniesienie zmiany czasu w UE. Z czasem grupa rozrosła się i dziś skupia reprezentantów z wszystkich frakcji politycznych PE i większości państw UE. Poza spotkaniami roboczymi z udziałem ekspertów i przedstawicieli KE, interpelacjami do KE, grupa robocza inicjowała badania zlecane przez PE, wysłuchania na komisjach parlamentu i wreszcie debaty plenarne.

 

W 2017 roku w ramach dorocznej debaty o stanie UE, poseł Grzyb m.in. zaapelował do przewodniczącego KE powołując się na dotychczasową pracę grupy, inicjatywy krajowe i wyniki badań, o odejście od zmiany czasu w UE.

 

Za sprawą rezolucji zainicjowanej w Komisji Transportu PE przez posłów działających w grupie roboczej ds. zniesienia zmiana czasu w UE, PE poddał pod dyskusję i głosowanie w ramach sesji rezolucję wzywającą KE do zbadania problemu i zaproponowanie odpowiednich zmian prawnych. Rezolucja została przyjęta zdecydowaną większością głosów w lutym 2018r.

 

 

 

 

W UE kwestia zmiany czasu regulowana jest Dyrektywą z 2001 roku, która zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do zmiany 2 razy w roku czasu w tym samym dniu i o tej samej godzinie. O ile Kraje UE mają swobodę co do ustalania swojej podstawowej strefy czasowej, o tyle zgodnie z ustaleniami Państw Członkowskich, w UE zmianę czasu z zimowego na letni i odwrotnie regulują już przepisy UE.

KE w odpowiedzi na wezwanie PE, przeprowadziła latem 2018 konsultacje, w których wzięła udział historyczna rekordowa liczba ponad 4,6 mln osób, z których ponad 84% opowiedziało się za odejściem od zmiany czasu.

 

Idąc za głosem obywateli, KE przedłożyła wniosek zmian prawa, wprowadzający zakaz zmiany czasu w Państwach UE z możliwością wejścia w życie już nawet od 31 marca 2019. Propozycja zmian Europejskiego prawa w tym zakresie jest obecnie procedowana w PE i czeka na zgodę państw UE.

 

W PE poseł Grzyb składał poprawki w Komisji Środowiska do opinii ws zmian prawnych znoszących zmiany czasu w UE jak i do głównego stanowiska PE wypracowywanego w Komisji Transportu. W poprawkach poseł Grzyb popiera ambicje KE by odejść od zmian już w 2019. Jednocześnie poprawki posła Grzyba podkreślały, że odejście od zmian czasu w UE musi pozostawić harmonizację stref czasowych w UE na co najmniej obecnym poziomie (obecnie na kontynencie, w UE mamy 3 strefy czasowe, każda różniąca się 1 godzinę). Poseł Grzyb podkreśla również, iż poza ustaleniem stref czasowych, Państwa UE mogą doregulować wiele kwestii z wiązanych z rytmem dobowym poprzez m.in. wymiar czasowych funkcjonowania instytucji publicznych, prawo pracy czy inne elementy kształtujące szeroko pojęty obyczaj – już dziś bowiem w Państwach UE będących w jednej strefie czasowej występują np. różnice w godzinach otwarcia przedszkoli, szkół czy godzinach pracy. Większość postulatów posła Grzyba przedstawionych w poprawkach znalazło poparcie większości w PE. W Komisji Środowiska PE, w której działa poseł Grzyb przyjęty kompromis zakładał, iz zaprzestanie zmian czasu w UE będzie w roku 2020.  Ze względu na zbliżający się koniec kadencji PE i KE oraz apele niektórych Państw UE o dłuższy czas potrzebny na lepsze przygotowanie odejścia od zmian czasu w UE, większość w PE w głównym stanowisku, opowiedziała się za tym by UE ostatecznie odeszła od zmian czasy w 2021 roku.

Dziś w UE nie ma dylematu czy zmiana czasu zostanie zniesiona, tylko kiedy? Niektóre państwa członkowskie wolałyby więcej czasu na zsynchronizowanie tego procesu. Uważam, że lepiej wcześniej niż później, ale lepiej później niż wcale. Z satysfakcją, żartobliwie, mogę stwierdzić, że porzucenie zmian czasu w UE, #czasowstrzymywacz, to już tylko kwestia czasu” – Andrzej Grzyb, 2019

 

26 marca 2019 Europosłowie przyjęli dyrektywę zobowiązującą do zniesienia zmian między czasem zimowym i letnim w UE.

Europosłowie poparli zniesienie zmian czasu zdecydowaną ilością głosów. Teraz apelujemy do rządów państw członkowskich o szybkie domknięcie procesu zgodnie z oczekiwaniami obywateli i sprawne wdrożenie dyrektywy, tak byśmy mogli pożegnać niepotrzebne przestawianie zegarków w 2021 roku” – podkreślił poseł Andrzej Grzyb,  który koordynował prace nad dyrektywą w polskiej delegacji Grupy EPL i który od ponad 8 lat działa w grupie roboczej posłów do PE za zniesieniem zmiany czasu w UE.

 

 

Zobacz również:

#Czasowstrzymywacz przyjęty w PE

Directive discontinuing seasonal changes of time

Teksty przyjęte

Ustalenia dotyczące czasu letniego (debata)

Program prac Komisji na 2018 r. (debata)

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?