Patronaty

Pod patronatem Posła A. Grzyba odbywają się coroczne seminaria studentów poświęcone Wspólnej Polityce Rolnej. Poseł Grzyb obejmuje patronaty nad licznymi konkursami nt. wiedzy o Unii Europejskiej oraz innymi inicjatywami kulturalnymi i sportowymi, a także jubileuszami organizacji pozarządowych. Poseł Grzyb wspiera m.in. poprzez ufundowanie pucharów czy nagród takie inicjatywy jak: zawody sportowe, konkursy, festyny rodzinne, spotkania seniorów czy innych organizacji społecznych jak Regionalne Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Polskiego Związku Niewidomych, Kluby Seniorek, Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Zespoły Sportowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?