Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji o zaangażowaniu w Bałkanach Zachodnich i wschodniej Europie

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (EED): przedstawiciele 28 państw UE, Szwajcarii, Norwegii, instytucji europejskich oraz eksperci i NGOs, spotyka się 5 grudnia, by podjąć kierunkowe decyzje co do działania Fundacji. Tematy posiedzenia Zarządu EED to m.in. zaangażowanie w Bałkanach Zachodnich i wschodnim sąsiedztwie UE, uzupełnienie władz statutowych, przyjęcie planu działań i budżetu na 2019r. Parlament Europejski w EED reprezentuje dziewięciu posłów, w tym z Polski dr Andrzej Grzyb (PSL), koordynator Grupy EPP ds. Praw Człowieka.

Europejska Fundacja na rzecz Demokracji (EED) to flagowa inicjatywa polskiej prezydencji z 2011r., wykorzystująca doświadczenia Europejskiej prodemokratycznej transformacji m.in. polskiej “Solidarności”. Reaguje szybciej i elastyczniej od klasycznych instrumentów UE, wspierając pokojowe ruchy prodemokratyczne poza UE, w tym także podmioty, które ze względów formalnych nie mogą się ubiegać o inną pomoc. W tym roku EED celebruje 5 rok działalności, a wsparło dotychczas 690 projektów na kwotę ponad 42 mln Euro.

https://www.democracyendowment.eu/about-eed/

5 grudnia 2018, 14h00-17h00

European Endowment for Democracy (EED)

Rue de la Loi 34, B – 1040 Brussels

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?