Parlament Europejski ratyfikował układ o stowarzyszeniu UE i Ukrainy

Posłowie poparli ratyfikację układu o stowarzyszeniu 535 głosami za, przy 127 głosach przeciw i 35 wstrzymujących się od głosu.

“Poprzez tę ratyfikację europejski wybór Ukrainy zostanie zinstytucjonalizowany oraz połączone zostaną przyszłość Ukrainy i UE. Społeczeństwo ukraińskie zapłaciło najwyższą cenę za swoje europejskie aspiracje, opłakując śmierć wielu ludzi oraz cierpiąc z powodu okupacji własnego terytorium przez Rosję i pogarszających się warunków gospodarczych. Ratyfikacja jest wyrazem poparcia UE dla Ukrainy, pomimo godnej pożałowania decyzji, o opóźnieniu wejścia układu w życie” – powiedział, odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania Jacek Saryusz-Wolski (EPP, PL), przed głosowaniem. Dodał także, że układ ten “nie jest celem ostatecznym, w relacjach UE-Ukraina” oraz podkreślił, że wspólna przyszłość Ukrainy i UE powinna być chroniona przed rosyjską agresją poprzez “wprowadzanie coraz większych sankcji, dopóki ich koszt dla Rosji stanie się zbyt wielki, aby kontynuować dotychczasową politykę”.

“To historyczny moment” – powiedział Przewodniczący PE Martin Schulz, w swoim przemówieniu do posłów w Strasburgu i Kijowie połączonych poprzez transmisję video. “Dwa Parlamenty zdeterminowane są dzisiaj, aby ratyfikować porozumienie, o tej samej porze, oto wolna demokracja, w przeciwieństwie do demokracji kierowanej. Parlament Europejski zawsze stał w obronie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy i będzie kontynuował te działania” – powiedział Przewodniczący.

“Ukraińcy zawrócili ekspresowy pociąg mknący na wschód i mam nadzieję, że potwierdzi to także dzisiejsze głosowanie. Nasza symultaniczna ratyfikacja będzie świętem nie tylko na Ukrainie, ale także w Europie, bo nie ma zjednoczonej Europy bez Ukrainy”‘ – powiedział Petro Poroszenko przed ratyfikacją układu o stowarzyszeniu, w Ukraińskim Parlamencie. “Chciałbym podziękować Europie za wsparcie, którego udzieliła nam w tych trudnych czasach. Jednocześnie, chciałbym zwrócić się do naszego rządu – UE chce od nas tylko jednej rzeczy w zamian – reform, wzywam was, aby ich w żaden sposób nie opóźniać”.

Co jest w umowie?

Układ o stowarzyszeniu wprowadza zarówno współpracę polityczną, jak i współpracę dotyczącą wolnego handlu. Porozumienie polityczne przybliża Ukrainę do UE, poprzez otwarcie nowych dróg politycznego dialogu oraz wprowadzając podstawowe zasady współpracy w obszarach takich jak energia, transport, czy edukacja. Wymaga on od Ukrainy przeprowadzenia reform oraz przestrzegania zasad demokracji, praw człowieka oraz rządów prawa.

Umowa pozwoli na zwiększenie mobilności pracowników, ustanowi harmonogram dla wprowadzenia ruchu bezwizowego oraz na przybliżenie systemów prawnych, ustalając dla Ukrainy harmonogram przyjęcia części przepisów obowiązujących w UE i stopniowego wprowadzania ich w życie.

Część układu dotycząca pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu doprowadzi do zintegrowania rynków UE i Ukrainy poprzez zniesienie ceł oraz zakaz innych restrykcji dotyczących handlu, poza specyficznymi limitami i okresami przejściowymi dotyczącymi “wrażliwych” obszarów, takich jak handel artykułami rolnymi. Ponadto, częściowo zintegrowany zostanie rynek zamówień publicznych.

Kiedy umowa wejdzie w życie?

W rezultacie dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim oraz w Parlamencie na Ukrainie, układ będzie obowiązywał tymczasowo, od dnia, który zależy od decyzji Rady. W celu pełnej ratyfikacji, umowa musi zostać ratyfikowana przez wszystkie 28 państw członkowskich UE. Dotychczas została ona ratyfikowana przez: Łotwę, Litwę, Rumunię i Maltę, i może minąć klika lat zanim nastąpi to we wszystkich państwach członkowskich.

Planowo, zasady dotyczące wolnego handlu miały zacząć obowiązywać od 1 listopada bieżącego roku, ale w ostatni piątek, 12 września, UE, Ukraina oraz Rosja zawarły umowę o opóźnieniu daty ich tymczasowego wejścia w życie, do 31 grudnia 2015 roku.

Komisja Europejska ogłosiła, że będzie kontynuować stosowanie “autonomicznych preferencji handlowych” wobec Ukrainy, których efektem jest jednostronne otwarcie rynku UE, na towary z Ukrainy. Decyzja o przedłużeniu stosowania tych preferencji w przyszłości, będzie wymagała poparcia Parlamentu Europejskiego.

Linki

Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (16.09.2014)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Nagranie debaty (16.09.2014)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

Nagranie konferencji prasowej (16.09.2014, od 15.00)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule

EbS+ (16.09.2014)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=mm/dd/2014

Wspólne oświadczenie ministrów, opóźniające tymczasowe wprowadzenie DCFTA do 31.12.2015

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-276_en.htm

Kompleksowa umowa o wolnym handlu EU-Ukraina AA/DCFTA

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A161%3ATOC

Zdjęcie: Parlament Europejski @Europarl_PL ·

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?