Rozmowa z europosłami nt. przyszłości i konkurencyjności europejskiego przemysłu

21 listopada br. odbyło się w Brukseli spotkanie przedsiębiorców z polskimi europosłami zorganizowane przez BASF, ZMiAP oraz biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Dyskusja dotyczyła wyzwań polityki przemysłowej UE w zakresie przemysłu chemicznego, mobilności niskoemisyjnej oraz tego jakie działania powinna podjąć UE, aby zapewnić Europie wiodącą rolę w gospodarce światowej na nadchodzące dekady. 

Przemysł chemiczny jest głównym dostawcą rozwiązań umożliwiających prowadzenie konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Uznając kluczowe znaczenie przemysłu chemicznego dla skutecznej strategii przemysłowej, Chiny, Bliski Wschód i Indie podjęły udane wysiłki w celu budowy dużych i coraz bardziej zaawansowanych zakładów produkcyjnych i przyciągnięcia znacznych inwestycji, stawiając jednocześnie przemysł na pierwszym miejscu w swoich programach politycznych. To samo dotyczy USA, które stosują politykę „America First”.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że biorąc pod uwagę coraz większą globalną konkurencję, odnowiona strategia polityki przemysłowej UE opublikowana przez Komisję Europejską we wrześniu 2017 r., powinna wspierać biznes w przejściu na tzw. Przemysł 4.0. (tj. przemysł oparty na nowej technologii cyfrowej). W związku z tym kluczowe jest prowadzenie przez UE polityki energetycznej i klimatycznej stwarzającej nowe miejsca pracy, przy zachowaniu konkurencyjności Europy. W tym celu należy umiejscowić cały łańcuch dostaw umożliwiający realizację tych polityk na naszym kontynencie.

Plan ten nie powiedzie się jeśli UE nałoży na biznes nadmierne regulacje i nie zwiększy inwestycji w badania i innowacje. Obecnie 10% dochodów BASF jest przeznaczonych właśnie na ten cel, a przemysł motoryzacyjny w Europie wydaje 50 mld euro rocznie, jednak bez wsparcia finansowego na poziomie unijnym, przemysł nie poradzi sobie z rosnącą konkurencją z  USA, Japonii, Korei czy Chin, które wydają więcej na badania i innowacje od UE. W konsekwencji Europa bardzo odstaje od Chin, np. w kwestii baterii litowo-jonowych potrzebnych do zasilania samochodów elektrycznych, których w UE będziemy używać coraz więcej ze względu na przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. Dlatego konieczne jest zwiększenie dofinansowania na dyskutowany właśnie w Parlamencie Europejskim i Radzie program Horyzont Europa (następca Horyzontu 2020), którego zadaniem jest dofinansowywanie badań i innowacji.  Jeśli teraz UE nie podejmie koniecznych działań, Europa straci wiodącą rolę w gospodarce światowej na rzecz innych państw.

W spotkaniu uczestniczyli posłanka Elżbieta Łukacijewska oraz posłowie Janusz Lewandowski, Andrzej Grzyb, Czesław Siekierski, Adam Szejnfeld i Adam Gierek. Ze strony przedsiębiorców w dyskusji uczestniczyli przedstawiciele BASF: prezes Katarzyna Byczkowska, Iga Wasilewicz, Hanna Łuczkiewicz. Konfederację Lewiatan reprezentowali: Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych – ZPMiAP, Agnieszka Szpoton dyrektor biura ZPMiAP, Kinga Grafa, dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli i Adam Dorywalski, ekspert ds. UE Konfederacji Lewiatan.

 

Manifest Cefic w sprawie konkurencyjności rynku europejskiego PL

Manifest Cefic w sprawie konkurencyjności rynku europejskiego ENG 

 

żródło: www.konfederacjalewiatan.pl

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?