Żaden kraj UE nie powinien zostać pozostawiony sam sobie w obliczu klęsk żywiołowych

Nowy i ulepszony Europejski Mechanizm Ochrony Ludności popierany jest przez posłów z grupy EPP. Ma on pomóc państwom członkowskim w radzeniu sobie z klęskami żywiołowymi.

Obecny mechanizm ochrony ludności pokazał swoje ograniczenia. Nasilające się klęski żywiołowe i zmiany klimatyczne wymagają wspólnej reakcji. Ulepszony mechanizm ochrony ma pomóc państwom członkowskim w skuteczniejszym radzeniu sobie z klęskami żywiołowymi i katastrofami. Ma zapewnić również działania operacyjne na poziomie UE począwszy od sytuacji zagrożeń zdrowia, pożarów, powodzi, a także ataków terrorystycznych oraz zagrożeń chemicznych i jądrowych.

Ponadto nowy Europejski Mechanizm Ochrony Ludności ma wzmocnić prace wolontariatu na szczeblach krajowych i regionalnych, wzmacniając i uzupełniając tym samym jego prace jako siatki bezpieczeństwa. Prowadzone w ten sposób działania nie dopuszczą do pozostawienia objętego niebezpieczeństwem kraju UE samego sobie.

Nowy mechanizm to odpowiedź na żądania 90% obywateli domagających się większej ochrony ludności. Nowy Europejski Mechanizm Ochrony Ludności to maksymalna skuteczność przy minimalnym poziomie biurokracji.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?