Polacy okradani w Centralnej Afryce – Poseł Grzyb interweniuje

„Jesteśmy notorycznie okradani przez koalicję Seleka” – te słowa polskich zakonników przebywających w Republice Środkowoafrykańskiej przytoczył poseł do PE Andrzej Grzyb (PSL) podczas debaty w Strasbourgu.

afrykaW środę, 05.02.2014r. posłowie do Parlamentu Europejskiego debatowali na temat „Roli Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej”. W kraju, w którym trwa brutalny konflikt na tle religijnym i etnicznym, dochodzi do licznych ataków na chrześcijan, głównie ze strony bojówek muzułmańskich.

Głos w tej sprawie zabrał także Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka PE, Andrzej Grzyb. Poseł zwrócił uwagę na sytuację misji humanitarnych działających w tym kraju, w tym m.in. misjonarzy z Polski. Prezes Wielkopolskiego PSL-u odczytał list, który otrzymał od polskich zakonników. „Jesteśmy notorycznie okradani przez koalicję Seleka. Widzieliśmy koalicjantów, którzy po przekroczeniu granicy z Czadem dzielili się łupami, w tym naszymi skradzionymi samochodami. Wiemy, do jak wysoko postawionych przedstawicieli administracji w Czadzie one trafiały. Najgorsze jest to, że ludzie, którzy obrabiają ten biedy kraj, wracają do Czadu, jako bohaterowie” – przytaczał słowa polskich misjonarzy poseł Andrzej Grzyb.

Ostatnia Rezolucja PE w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (styczeń 2014) zdecydowanie potępiła naruszanie praw człowieka, a także wezwała społeczność międzynarodową w celu rozwiązania poważnego kryzysu humanitarnego. W 2013 roku UE przeznaczyła 76 milinów euro na pomoc humanitarną w tym państwie.

Opracowała: Agnieszka Kubasik

Linki:

Wypowiedź posła podczas środowej debaty:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=PL&vodId=1391617195731#

Cała debata „Rola Europy w Republice Środkowoafrykańskiej”:

http://www.europarl.europa.eu/eplive/pl/plenary/video?debate=1391615137195&streamingLanguage=pl

„Kryzys w Republice Środkowoafrykańskiej – reakcja UE”:

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140734REV1-Crisis-in-Central-African-Republic-FINAL.pdf

Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej – 20 stycznia 2014r:

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205381%202014%20INIT

Oświadczenie prasowe Rady UE „Republika Środkowoafrykańska, jak możemy pomóc?”:

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140129STO34107/html/Republika-%C5%9Arodkowoafryka%C5%84ska-jak-mo%C5%BCemy-pom%C3%B3c

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?