Sprawozdanie o ochronie i wspieraniu przez UE wolności religii i przekonań

6 września 2018 odbyło się posiedzenie Podkomisji Praw Człowieka (DROI) Parlamentu Europejskiego, podczas którego poseł Andrzej Grzyb przedstawił swój projekt sprawozdania na temat działań UE w obszarze wolności religii i przekonań. W debacie wzięli udział między innymi specjalny przedstawiciel UE ds. wolności religijnej Jan Figel i specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka w Iranie Ahmed Shaheed.

Jak zauważył poseł sprawozdawca, ostatnie posiedzenie komisji DROI odbyło się 5 lat od przyjęcia przez Radę Europejską wytycznych w sprawie propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań, 2 lata po rozpoczęciu misji specjalnego wysłannika i niespełna dekadę od przyjęcia Traktatu z Lizbony, w którym szczególną wagę przywiązano do podstawowych praw i wolności, w tym również wolności religii i przekonań.

Poseł Grzyb podkreślił też fundamentalną rolę wyznania i przekonań w budowaniu tożsamości człowieka i przypomniał, że wolność religii lub przekonań jest głęboko osadzona w prawie międzynarodowym.

Jednocześnie, poseł Grzyb wskazał na dramatyczną sytuację na świecie i systematyczne łamanie prawa do wolności religii i przekonań, wymieniając konkretne przypadki rażących naruszeń tej fundamentalnej wolności. Zaznaczył, że celem powinno być uzyskanie wolności przekonań dla wszystkich, a osiągnięcie tego celu w największym stopniu pomoże najbardziej uciskanym – “Zaogniają się konflikty i przemocy na tle religijnym. Za najbardziej prześladowanych na świecie uznaje się chrześcijan, ale cierpią wyznawcy wielu religii. Zależy nam na wolności religii i przekonań DLA WSZYSTKICH. Ci, którzy cierpią największe prześladowania, skorzystają najbardziej na poprawie“.

Poseł zwrócił szczególną uwagę na sytuację prześladowanych chrześcijan – sytuacja Wolności Religi i Wyznania na świecie jest dramatyczna i zaostrza się – można pokusić się o stwierdzenie, że 21 wiek, którego początek zaznaczyły m.in. wydarzenia 11 września 2001, to wiek konfliktów na tle religijnym lub instrumentalizacji religii do celów politycznych. Według różnych szacunków miesięcznie ponad 300 chrześcijan zostaje zabitych, a prawie 800 to ofiary przemocy. Ale są i dane w ujęciu rocznym wskazujące, że za wiarę ginie od 105 do 170 tyś chrześcijan, jedna osoba, co 3 do 5 minut.Według Światowego Indeksu Prześladowań 2017 Open Doors różne formy prześladowań dotykają ponad 215 milionów chrześcijan. 1 na 12 chrześcijan na świecie jest prześladowany. Według organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie 200 mln chrześcijan dotykają brutalne prześladowania, a 350 mln różne formy dyskryminacji. Ponad 200 kościołów miesięcznie jest niszczonych na świecie.

Poseł Grzyb zarysował również główne założenia przygotowanego przez siebie projektu sprawozdania. Projekt zakłada m. in. dokonywanie corocznej oceny sytuacji wolności religii i przekonań na świecie z udziałem PE i stworzenie efektywnego, przejrzystego, intensywnego systemu szkoleń dla urzędników i dyplomatów. Rekomenduje też wzmocnienie pozycji specjalnego wysłannika, wyposażenie go w odpowiednie środki finansowe i instytucjonalne, a także wydłużenie trwania jego mandatu.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?