UE chce by sektor publiczny był liderem w walce ze smogiem w transporcie

Przedstawiciele unijnych instytucji doszli do porozumienia w poniedziałek wieczorem, ws. nowych reguł, które zobowiążą sektor publiczny do wykorzystywania wydajnych energetycznie, nisko i zero emisyjnych pojazdów, w szczególności autobusów. Negocjacje w imieniu Parlamentu Europejskiego prowadził poseł Andrzej Grzyb.

Prawie dwie trzecie emisji powodujących smog pochodzi z transportu drogowego. Musimy z tym walczyć. Europejczycy mają dość smogu, sektor publiczny potrzebuje czystych, energooszczędnych autobusów, ciężarówek i samochodów dostawczych , a Europejski przemysł długofalowego impulsu innowacyjnego, który pozwoli mu stawić czoła globalnej  konkurencji” – powiedział poseł  Andrzej Grzyb.

Osiągnięte porozumienie zmienia europejską dyrektywę  o wspieraniu czystych pojazdów, zapewniając, iż część pojazdów drogowych kupowanych przez jednostki administracji państwowej i samorządowej ma być nisko lub zeroemisyjna. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim autobusów, ale i samochodów czy ciężarówek, w zakresie emisji NOx i pyłów oraz dwutlenku węgla. Tym samym dyrektywa przyczyni się do walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Jednostki administracji państwowej, niezależnie czy na szczeblu lokalnym, regionalnym czy centralnym, powinny dawać przykład w walce ze smogiem. Zakup zero lub niskoemisyjnych pojazdów, który zaowocuje rozwojem infrastruktury potrzebnej tym pojazdom, np. ładowarek, jest takim działaniem” – podkreślił Andrzej Grzyb.

Dzięki staraniom posła, nowe zapisy zapewnią większą niż początkowo proponowana elastyczność w  kwestii doboru energii napędzających pojazdy uznawane za czyste.  Oprócz priorytetowo traktowanych elektryczności czy wodór, są nimi na przykład biopaliwa, biogaz czy LPG. „

Jest to ważna zmiana, która pozwoli na najlepszą promocję czystego transportu i wesprze użycie nowych technologii, takich jak samochody elektryczne lub samochody napędzane alternatywnymi paliwami. Pomoże nam to lepiej chronić klimat i osiągnąć cele klimatyczne uzgodnione w porozumieniu paryskim z 2015 roku” – dodał Andrzej Grzyb.

 

Zobacz również:

Zamówienia publiczne w UE w walce ze smogiem – wsparcie dla czystych technologii samochodowych 

O Europie po Wielkopolsku – efektywne rozwiązania dla czystego transportu u UE – prace nad Clean Vehicles Directive

35% – cel redukcji emisji CO2 dla samochodów, dobry dla klimatu i miejsc pracy

Sprawozdanie Andrzeja Grzyba do Dyrektywy o wspieraniu czystych ekologicznie pojazdów

Efektywne rozwiązania dla czystego transportu publicznego w UE

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?