Prawa Człowieka i Biznes – Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw się opłaca

Na najbliższej sesji plenarnej Parlament Europejski zajmie się sprawozdaniem „Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowiek w krajach trzecich”. W pracach nad raportem Grupę Europejskiej Partii Ludowej w PE reprezentował koordynator ds. Praw Człowieka Andrzej Grzyb (PSL).

Poseł Grzyb wprowadził do sprawozdania PE m.in. podkreślenie wrażliwości Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wymagających elastycznych rozwiązań w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR). Zgodnie z postulowanym przez negocjatora EPP stanowiskiem w raporcie położono również nacisk na konieczność rozwiązań o zasięgu międzynarodowym w miejsce rozwiązań europejskich, dla wyrównywania konkurencji m.in. przez walkę ze społecznym dumpingiem związanym z łamaniem prawa człowiek i innych międzynarodowych standardów.

Prezentacja sprawozdania na sesji plenarnej w poniedziałek 24 października, głosowanie wtorek g. 12:00
>> Sesja plenarna w Strasburgu na żywo <<

 

Zobacz również:
Prawa Człowieka i Biznes – to się opłaca
Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Kontakt: Borys Brzeziński
+48663051095
borys.brzeziński@europarl.europa.eu

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?