“Roam like at Home” – podróżuj po Europie, płać za rozmowy telefoniczne jak w kraju

“Roam like at Home” to nowy, obowiązujący od 15 czerwca 2017 roku, sposób rozliczeń za rozmowy prowadzone z zagranicy. Oznacza to, że przebywając na wyjeździe w jednym z państwach Unii Europejskiej będziemy mogli korzystać z połączeń komórkowych na takich samych zasadach, jak w kraju zamieszkania. Procedury trwały 10 lat. W ciągu kolejnych 5 systematycznie mają być  obniżane także stawki za przesył danych. Równocześnie mieszkańcy Wspólnoty żegnają się z tzw. geoblockingiem.

 

Krótki wyjazd w sprawach zawodowych czy dłuższe wakacje? Od dziś będąc w innym niż nasz kraju Unii Europejskiej nie będziemy obarczeni dodatkowymi opłatami za połączenia telefoniczne. 10 lat od rozpoczęcia procedur związanych z likwidacją roamingu ten znika. – Kiedy data wejścia zasad „Roam like at Home” została ogłoszona tylko jeden z polskich operatorów zadeklarował zniesienie dodatkowych opłat za połączenia – mówi Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego (EPL/PSL). – W tym tygodniu kolejny. Myślę, że oczekiwania klientów i rynek sprawią, że opłaty roamingowe sukcesywnie zaczną znosić pozostali. Tak by nadal być atrakcyjnymi.

 

Jednak to nie jedyna nowość na rynku telekomunikacyjnym. Razem ze zniesieniem roamingu zmieniają się przepisy dotyczące geoblokingu. Dzięki temu będzie możliwe korzystanie z usług operatorów telewizyjnych, u których mamy wykupiony pakiet, także za granicą.  Wchodzi regulacja, która pozwala na to by usługa wykupiona w jednym kraju w zakresie audiowizualnym mogła być wykorzystywana również w innych krajach członkowskich, tam gdzie się ktoś przemieszcza na wakacje i chciałby mecz obejrzeć – mówił w czasie konferencji prasowej w Kaliszu poseł Andrzej Grzyb.

Informacje przygotowane przez Komisję Europejską:

Negocjatorzy z ramienia UE uzgodnili następujące nowe pułapy cen hurtowych:

  • 3,2 centów za minutę połączenia głosowego, od 15 czerwca 2017 r.
  • 1 cent za wiadomość SMS, od 15 czerwca 2017 r.
  • stopniowe, rozłożone na okres 5 lat, obniżanie limitów opłat za przesył danych, z 7,7 EUR za GB (od 15 czerwca 2017 r.) do 6 EUR za GB (od 1 stycznia 2018 r.), 4,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2019 r.), 3,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2020 r.), 3 EUR za GB (od 1 stycznia 2021 r.), aż po 2,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2022 r.)

Porozumienie to umożliwia trwałe stosowanie zasady “Roam like at home” zarówno wobec osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, a jednocześnie zapewnia zwrot kosztów oraz zachowanie konkurencyjności krajowych hurtowych rynków usług roamingu.

Dzięki porozumieniu politycznemu dotyczącemu zasad rynków hurtowych oraz przepisom dotyczącym polityki uczciwego korzystania i zapewnienia zrównoważonego charakteru zniesienia opłat, przyjętym przez Komisję w grudniu 2016 r., konsumenci mogą korzystać z abonamentów krajowych, podróżując okresowo za granicę.

Jeżeli w trakcie roamingu konsument przekroczy limity określone w jego umowie, żadna z dodatkowych opłat nie będzie wyższa niż uzgodnione pułapy hurtowych cen usług roamingu.

  • Odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania związane z mechanizmem “Roam like at home”, np.

– W jaki sposób będę w stanie wybrać taryfę obejmującą roaming po cenach usług krajowych u swojego operatora?

– Czy mogę korzystać z roamingu po cenach usług krajowych na statkach w UE?

– Czy będę mógł korzystać z nielimitowanych połączeń oraz SMS-ów w roamingu regulowanym? można znaleźć tutaj.

  • Dodatkowe informacje dotyczące dotychczasowych zasad funkcjonowania roamingu w Unii Europejskiej oraz tego, jak na przestrzeni ostatnich 10 lat zmieniały się w Unii Europejskiej taryfy roamingowe do przeczytania tutaj.
  • Wykaz wysokości najnowszych taryf roamingowych obowiązujących od 15 czerwca oraz ogólne informacje o mechanizmie “Roam like at home” można przeczytać tutaj.

Do końca 2019 r. Komisja przeprowadzi przegląd rynku hurtowego, a najpóźniej 15 grudnia 2018 r. przedstawi współprawodawcom ocenę śródokresową.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?