Andrzej Grzyb sprawozdawcą!

Andrzej Grzyb sprawozdawcą do projektu dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania.

Wiadomości świadczących o sile polskiej delegacji do Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim ciąg dalszy. Po ważnych nominacjach na szefów komisji, w tym kluczowych komisji Rolnictwa oraz Przemysłu Badań Naukowych i Energii czas na pierwsze decyzje w sprawie przydziału pomiędzy posłów sprawozdań. Wśród posłów sprawozdawców na samym początku kadencji znalazł się również Andrzej Grzyb.

Poseł Andrzej Grzyb (PSL, EPL), członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego PE (ENVI) został sprawozdawcą do projektu dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Ten zawiły termin w polskiej rzeczywistości dotyczy głównie średniej wielkości ciepłowni. “Istota tego sprawozdania polega na tym, że trzeba wyważyć z jednej strony kwestie środowiskowe – ograniczając emisje przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza, a z drugiej strony ekonomiczne – nie można dopuścić do nadmiernego obciążenia kosztami produkcji np. energii cieplnej”-  skomentował wybór na sprawozdawcę Andrzej Grzyb.

Poseł Grzyb w ubiegłej kadencji Parlamentu Europejskiego pracował w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), w obecnej został członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Jest również koordynatorem Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Podkomisji Praw Człowieka.

ŁW

Zobacz również:  www.energetyka.wnp.pl

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?