Dramat Sudanki

Meriam Yahyę Ibrahim, 27-letnią mieszkankę Sudanu w ósmym miesiącu ciąży, sędzia zapytał, czy jest gotowa wrócić do islamu. Odpowiedziała ona: „Jestem chrześcijanką” i ta odpowiedź zdecydowała o wydaniu wyroku śmierci. Wzbudziło to liczne protesty polityków i organizacji na całym świecie.

„Sprawa Meriam Yahy Ibrahim, to dramat kobiety, a przede wszystkim matki, która nie mogła urodzić swojego dziecka w normalnych warunkach tylko w więzieniu. Każdy człowiek ma prawo do wolności określonego wyznania – Miriam chciała być chrześcijanką i wyszła za mąż za Amerykanina  – za to trafiła do więzienia” – mówił podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu Poseł Andrzej Grzyb.

„W tej sprawie Parlament Europejski podejmował rezolucję  na temat wolności i przestrzegania praw  chrześcijan w świecie. Zostały przyjęte również wytyczne jak postępować zabiegami dyplomacji w sprawie prześladowanych mniejszości religijnych. Sprawa jest poważna, bo pokazuje w jaki sposób Sudan łamie prawo, dlatego Parlament Europejski nie może milczeć. Wszystkim, którzy przyczynili się do złożenia projektu rezolucji dziękuję i chcę wyrazić dla niej swoje poparcie” – dodał Poseł Grzyb.

LINKI:

Wystąpienie Posła Andrzeja Grzyba:

mms://vodwms.europarl.europa.eu

Zobacz również: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2727(RSP)&l=en

Oprac.: KK

Zdj.: http://www.iamnotthebabysitter.com

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?