Prawa Człowieka i Biznes – to się opłaca

Parlament Europejskim, na posiedzeniu Komisji ds. Zagranicznych,  przyjmie stanowisko dotyczące raportu o „Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowiek w krajach trzecich”. Grupę Europejskiej Partii Ludowej będzie reprezentować  Andrzej Grzyb (PSL), koordynator do spraw Praw Człowieka. Prezentowane we wtorek sprawozdanie nawiązuje m.in. do Zasad Wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Biznesu i Praw Człowieka, które 16 czerwca 2011 zostały przyjęte przez ONZ oraz szeregu dokumentów UE zajmujących się ich wdrażaniem czy szerzej Społeczną Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw.

 

W sprawozdaniu PE zajmie stanowisko dotyczące raportu, ale też zaproponuje kierunki działań zapobiegających procederom naruszającym prawa człowieka w krajach trzecich oraz karania sprawców i egzekwowania odszkodowań od podmiotów gospodarczych, które działają wbrew literze prawa. Andrzej Grzyb, który reprezentował EPL w pracach nad sprawozdaniem (był tzw. kontrsprawozdawcą) i również na wtorkowej komisji (12.07.2016 roku) będzie występować w imieniu EPL, podkreślił, że kraje członkowskie muszą pamiętać o swoich wartościach, ale też  wytycznych ONZ ws. Biznesu i Praw Człowieka. Pod uwagę trzeba wziąć też fakt, że europejskie przedsiębiorstwa działają w ramach globalnej konkurencji. – O ile naruszenia, szczególnie poważne, wymagają prewencji, rozliczenia i kary, to już narzucanie nadmiernych obowiązków na podmioty, które nigdy naruszeń się nie dopuściły, tylko dlatego, że mogą to kiedyś zrobić, rodzi pytania o to czy na naszych przedsiębiorców nie nakładamy nadmiernych wymagań utrudniających międzynarodową konkurencję? – pytał w czasie dyskusji poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlatego z rozwagą trzeba nakładać wszelkie obostrzenia. – W globalnym świecie, przedsiębiorstwa mogą po prostu zmienić miejsce prowadzenia działalności – nadmierne ograniczenia mogą doprowadzić do wycieku działalności gospodarczej z UE, wraz z miejscami pracy. Wraz z ucieczką działalności z UE maleją możliwość utrzymania europejskich standardów prowadzenia tej działalności. Obciążenie, które nie będą stanowić wyzwania dla dużych przedsiębiorstw czy międzynarodowych korporacji, mogą być zabójcze dla Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw. Trzeba uzależniać obowiązki od potencjału podmiotów, które mają im sprostać, w zależności od skali prowadzonej działalności. Warto dążyć, do wyrównywania warunków, w jakich działają europejscy przedsiębiorcy i ich zagraniczna konkurencja, a wiec przenosić proces standaryzacji, także w tym obszarze, na płaszczyznę globalną poprzez OECD, ONZ/ILO (MOP)

 

Sprawozdanie  to także wskazanie pozytywnych aspektów biznesu i jego potencjalnego oddziaływanie na prawa człowieka na świecie. Na wyróżnienie zasługuje m.in. wyrównywanie wymagań firmą które działają globalnie. Coraz częściej standardy stawiane im na obszarze Unii Europejskiej są przenoszone na kraje trzecie.  – Na poparcie zasługują natomiast wszelkie inicjatywy dążące do zwiększenia przejrzystości informacji, pozwalającej konsumentom dokonywać racjonalnej decyzji w oparciu o najpełniejszą informację. Skuteczną formą działań w tym kierunku mogą być wszelkiego rodzaju certyfikacje, czy korzystnie z wytycznych i norm takich jak ISO 26000, czy np. podręcznik użytkownika opracowany przez “Europejskie Zrzeszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Normalizacji” przy wsparciu Komisji Europejskiej dla Europejskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw ws. wytycznych odnośnie odpowiedzialności społecznej i ISO. Docenić należy też kierunek związany z działalnością europejskich oraz krajowych, publicznych i społecznych, podmiotów stojących na straży praw konsumentów czy Rzeczników Praw Obywatelskich – zakończył Andrzej Grzyb.

 

Zbrodnie ISIS – apel Andrzeja Grzyba

III Szczyt RPO – Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich i UE

 

zdjęcie: pixabay.com

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?