III Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich – Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich i UE

Rzecznicy Praw Obywatelskich z krajów Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich i UE przyjechali do Brukseli. Tematami przewodnimi dyskusji między Ombudsmanami, posłami do PE i przedstawicielami instytucji Europejskich, w ramach szczytu są “Migracja i Prawa Człowieka” oraz “Rola Narodowych Instytucji Praw Człowieka w Planie Działania UE na rzecz Praw Człowieka i Demokracji 2015-2019”. Współorganizatorem obecnego szczytu jest Rzecznik Praw Obywatelskich RP Adam Bodnar.

Zainicjowane w 2011 roku przez posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba spotkania mają na celu wymianę dobrych praktyk, koordynowanie oraz stymulowanie współpracy pomiędzy Krajowymi Instytucjami Praw Człowieka w Unii Europejskiej oraz w krajach sąsiedztwa dla ochrony praw jednostki oraz budowania opartych na praworządności państw demokratycznych. Spotkania organizowane z udziałem Europejskiej Sieci Narodowych Instytucji Praw Człowieka są rozszerzeniem i kontynuacją programu zainicjowanego w 2008 roku przez rzecznika Praw Obywatelskich RP i Francuskiego Mediatora Praw Człowieka. Spotkania w 2011 i w 2013 roku obejmowały Rzeczników Praw Obywatelskich z krajów UE oraz Partnerstwa Wschodniego. Nadchodzący III Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich rozszerza ten zakres, obejmując również Rzeczników Praw Obywatelskich z krajów bałkańskich.

Posiedzenie publiczne z udziałem Ombudsmanów w ramach Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego (DROI), środa 16 marca 2016, 15.00 do 16.45. >> oglądaj na żywo <<

DROI_mailversion

 

Zobacz również:

 

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?