Unia Europejska Wspólnych Wartości.

Tradycyjne wartości oraz nowoczesne technologie i rozwiązania. Unia subsydiarna, realizująca to, co skuteczniej można zrealizować na poziomie Europejskim niż krajowym, Unia umacniająca demokrację, praworządność, prawa człowieka, także poza UE. Dalsze wsparcie Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji, flagowego projektu Prezydencji Polski 2011, którą pomogłem stworzyć, a która wsparła już ponad 761 inicjatyw o wartości 47 mln Euro. Wartości Chrześcijańskie, wartości Europejskiej Chrześcijańskiej Demokracji, Europejskich Ludowców, to nie tylko Europejskie korzenie, ale i przyszłość. UE musi skuteczniej chronić prześladowanych za religię i przekonania na świecie, w tym najliczniej prześladowanych obecnie na świecie Chrześcijan, dzięki m.in. zapewnieniu efektywnego wdrożenia zainicjowanych i wynegocjowanych przeze mnie rekomendacji PE dla instytucji UE.

 

Zobacz również:

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?