OCHRONA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN – O WOLNOŚĆ RELIGII I PRZEKONAŃ NA ŚWIECIE

Prawo do wolności religii i przekonań to Prawo Człowieka zgodnie m.in. z art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, chronione przez prawo międzynarodowe, w tym także przez prawo UE. Rocznie ginie nawet 170 tyś chrześcijan, 1 osoba co 3 minuty, nawet 350 mln dotykają prześladowania, to 1 na 12 wierzących, ponad 200 kościołów miesięcznie jest niszczonych. Niezależnie od naszej wiary, Chrześcijaństwo to nasze Europejskie korzenie. Walczymy o wolność religii, dla wszystkich, wiedząc, że prześladowani najbardziej, skorzystają najwięcej. Chrześcijanie wymagają ochrony ze strony społeczności międzynarodowej, w tym także UE. Kongres USA i PE uznał dokonywane na nich mordy za ludobójstwo, co musi pociągać za sobą konkretne następstwa, zgodnie z prawem międzynarodowym – Andrzej Grzyb, 2016 r.

Poprawa skuteczności UE dla ochrony prześladowanych to jeden z głównych celów od początku działalności posła Grzyba w PE. Poseł inicjuje i bierze aktywny udział w debatach w ramach sesji plenarnych i w komisjach PE poświęconych sytuacji Chrześcijan. Jest współautorem rezolucji PE poświęconych sytuacji Chrześcijan. Wprowadza również odpowiednie zapisy w kluczowych sprawozdaniach PE poświęconych Prawom Człowieka na świecie, w tym m.in. Rocznych Sprawozdaniach PE, gdzie w 2012 roku był sprawozdawcą Europejskiej Partii Ludowej czy Rezolucji zawierających priorytety UE na posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ, których był współautorem w latach 2015 r., 2016 r. i 2017r. Z inicjatywy posła Grzyba Podkomisja Praw Człowieka PE organizuje wysłuchania i debaty poświęcone prześladowaniu Chrześcijan z udziałem świadków i ekspertów, m.in. „Wolność religii i wyznania: Chrześcijanie i inne mniejszości na Bliskim Wschodzie” 26 lutego 2015 r., „Sytuacja Praw Człowieka na Bliskim Wschodzie” 30 maja 2016 r. W 2017 r. z inicjatywy posła Grzyba podkomisja Praw Człowieka PE (DROI) zorganizowała wysłuchanie publiczne poświęcone sytuacji prześladowanych mniejszości, w szczególności chrześcijan. Europoseł PSL także w listopadzie podczas zorganizowanego w Parlamencie Europejskim seminarium nt. sytuacji prześladowanych mniejszości, zaapelował między innymi o wypracowanie formuły stałego monitoringu poszanowania wolności religii na świecie, w szczególności chrześcijan. Z inicjatywy Europejskiej Partii Ludowej, w tym koordynator ds Praw Człowieka, posła Andrzeja Grzyba, prześladowanie Chrześcijan było również tematem debaty sesji plenarnej, 13 listopada 2017 r w Strasburgu.

Poseł Grzyb monitorował prace i składał liczne poprawki dotyczące sytuacji Chrześcijan do rekomendacji PE dla Rady ws. Wytycznych UE na rzecz promocji i ochrony wolności religii lub przekonań na świecie przyjętych w czerwcu 2013 r.

W 2018 r. Andrzej Grzyb zainicjował powstanie i został sprawozdawcą PE do raportu “Wytyczne UE i mandat Specjalnego Wysłannika UE ws promocji wolności religii i wyznania poza UE”  (Wolność Religii lub Przekonań, ang. Freedom of Religion or Belief, FoRB). Jest to jedyne stanowisko PE poświęcone wyłącznie tej tematyce w VIII kadencji PE i jedno z niewielu w historii PE. Sprawozdanie zawierające stanowisko PE ws. sytuacji wolności religii i przekonań na świecie oraz szereg rekomendacji, co do koniecznych zmian polityk w tym obszarze dla poprawy skuteczności UE, zostało przyjęte przez Komisję Spraw Zagranicznych PE (AFET) 6 grudnia 2018, przy 42 głosach za, 2 wstrzymujących i 1 przeciw. 15 stycznia 2019r. sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu plenarnym, przy 576 głosach za, 73 wstrzymujących i 46 przeciw, stając się oficjalnym stanowiskiem PE.  Przyjęte sprawozdanie przedstawia m.in. rekomendacje, co do przyszłości mandatu Specjalnego Wysłannika UE ds. FoRB, lepszego wykorzystania przyjętych przez Radę Wytycznych UE czy kwestii wsparcia dedykowanych projektów z obecnego i przyszłego wieloletniego budżetu UE. Wynegocjowane przez posła Grzyba stanowisko PE wspierała petycja obywateli państw UE, którą w krótkim czasie podpisało ponad 56 tyś osób, zostało pozytywnie ocenione przez Specjalnego Wysłannika UE ds. Wolności Religii i Przekonań oraz m.in. przez Biskupów Katolickich zrzeszonych w Konferencji Episkopatów Państw UE COMECE.

„Sytuacja wolności religii i przekonań na świecie jest dramatyczna i stale się pogarsza – XXI wiek, naznaczony u progu wydarzeniami 11 września, jest wiekiem instrumentalizacji religii dla celów politycznych. Walczymy o wolność religii i przekonań dla wszystkich, by ci, którzy są prześladowani najbardziej, najbardziej skorzystali. Od lat, twarde dane pokazują, że najliczniej prześladowaną grupą religijną na świecie są Chrześcijanie. Cierpień i prześladowań doświadczają wyznawcy wielu religii i przekonań” – Andrzej Grzyb, 2019

W ramach konsultacji społecznych, pracując nad stanowiskiem PE ws. wspierania wolności religii i przekonań, 5 listopada 2018 r w PE w Brukseli poseł Grzyb zorganizował konferencje przy okrągłym stole z przedstawicielami licznych organizacji religijnych i laickich oraz przedstawicielami instytucji UE “Reakcja UE na kryzys wolności religijnej na świecie”

Poseł działa aktywnie w Grupie Roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w PE.

Od lat, co roku wraz z Polską Delegacją EPL, wspiera organizację i bierze aktywny udział, w tym również jako panelista Międzynarodowej Konferencji „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. Co roku wspierana jest również publikacja pokonferencyjna. http://www.kosciol-europa.org.pl/

 

Zobacz również:

Poseł Grzyb upomina się o Chrześcijan

#WeAreN – Solidarni z prześladowanymi Chrześcijanami

Apel o pomoc dla chrześcijan i recenzja działań UE na rzecz praw człowieka i demokracji w 2013 – Andrzej Grzyb w debacie planarnej

Zbrodnie na Chrześcijanach to ludobójstwo – debata

100 milionów Chrześcijan prześladowanych na świecie

Prześladowania chrześcijan – debata w Strasburgu

Andrzej Grzyb o rocznym sprawozdaniu dotyczącym praw człowieka i demokracji na świecie. Dyskusja w Strasburgu

Roczny raport o Prawach Człowieka i demokracji na Świecie. Podsumowanie Andrzeja Grzyba w Strasburgu.

Więcej -> tutaj

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?