“Reakcja UE na kryzys wolności religijnej na świecie” – debata przy okrągłym stole w obronie chrześcijan i innych wyznań

Brak poszanowania dla prawa człowieka i fundamentalnej wolności, jaką jest wolność religii i wyznania narasta stając się zarzewiem coraz liczniejszych konfliktów i napięć na świecie Zjawisko to doprowadza często do otwartych konfliktów zbrojnych i wojen. Co zrobić żeby było lepiej? 5 listopada w Parlamencie Europejskim, odbyła się debata z przedstawicielami organizacji religijnych i humanistycznych oraz przedstawicielami instytucji UE, którzy przedstawili swoje poglądy i doświadczenia oraz szukali rozwiązania istniejących problemów.

Inicjatorem i organizatorem spotkania był poseł Andrzej Grzyb – sprawozdawca PE do raportu “Wytyczne UE i mandat Specjalnego Wysłannika UE ws promocji wolności religii i wyznania poza UE” nad którym trwają aktualnie prace w Podkomisji Praw Człowieka (DROI). W debacie „Odpowiedź UE na kryzys wolności religijnej” udział wzięli m.in. Specjalny Wysłannik UE ds. Wolności Religi i Przekonań Ján Figeľ, Wiceprzewodnicząca PE ds. Dialogu Międzywyznaniowego Mairead McGuinness, Przedstawiciele Katolickiej Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE), Konferencji Kościołów Europejskich tradycji Ortodoksyjnej, Protestanckiej i Anglikańskiej (CEC), Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego, Europejskiej Rady Ulemów Marokańskich, Międzynarodowej Społeczności Bahaitów, Międzynarodowej Unii Humanistów i Etyków (IHEU), Sojuszu w Obronie Wolności (ADF) Grupy ds. Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Europejskiej Partii Ludowej;

Jako sprawozdawca PE poseł Andrzej Grzyb prowadzi obecnie negocjacje z przedstawicielami frakcji politycznych w PE ws. poprawek złożonych do zaprezentowanego w lipcu przez niego projektu sprawozdania. Kalendarz prac zakłada przyjęcie raportu na poziomie Komisji Sprawa Zagranicznych PE 21 listopada, po czym dokument będzie poddany pod głosowanie na sesji planarnej w styczniu 2019.

(Freedom of Religion or Believe, FoRB – ang. Wolność Religi lub Przekonań)

Debatę można było śledzić na żywo via Periscope na Twitter: @GrzybAndrzej Andrzej Grzyb (@GrzybAndrzej) | Twitter  #EU4FoRB

Więcej o procedowanym dokumencie i wcześniejszych działaniach w tym obszarze www.andrzejgrzyb.eu

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?