Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na Rzecz Demokracji

W środę 6 grudnia odbędzie się posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED). W posiedzeniu opracowującym strategię działania na najbliższe miesiące weźmie udział Andrzej Grzyb, jeden z dziewięciu przedstawicieli PE pracujących w EED.

Rada Zarządzająca EED spotyka się dwa razy w roku sprawując funkcje nadzorcze i podejmując najważniejsze decyzje co do działania Fundacji. W skład Rady EED wchodzą przedstawiciele stron założycielskich Fundacji: 28 Krajów Członkowskich UE, Szwajcarii, Norwegia, instytucji UE oraz eksperci i przedstawiciel NGOs działających w obszarze ochrony Praw Człowieka i promocji Demokracji.

Tematami obrad będą m.in. wyniki prac grupy strategicznej ds. kierunku wschodniego, zainicjowane decyzją z czerwca 2017 zaangażowanie EED w Bałkanach Zachodnich, prace nad Funduszem Wsparcia Treści dla mediów rosyjskojęzycznych.

 

Strona EED https://www.democracyendowment.eu/about-eed/

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?