100 milionów Chrześcijan prześladowanych na świecie

Poseł do PE Andrzej Grzyb, koordynator Europejskiej Partii Ludowej ds. Praw Człowieka, zainicjował wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim, poświęcone sytuacji prześladowań religijnych. Konferencja “Wolność religii i wyznania: Chrześcijanie i inne mniejszości na Bliskim Wschodzie” (Freedom of religion or belief: Christians and other religious minorities in the Middle East) odbyła się 26 lutego 2015 roku w Brukseli, w ramach posiedzenia Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego.

– Warunkiem podstawowym poprawy sytuacji jest zatrzymanie przemocy. Bardzo ważne jest również dokumentowanie skali zbrodni przez społeczność międzynarodową, to szansa na rozliczenie i nadzieja na pojednanie. Bez pojednania konflikty będą się odnawiać, zwielokrotnione, a kolejne miliony będą cierpieć prześladowania – podkreślił w czasie wysłuchania poseł Grzyb.

Szacuje się, że rocznie ginie na świecie od 105 do 170 tysięcy Chrześcijan. Według organizacji pozarządowych ponad 100 mln chrześcijan na świecie jest prześladowanych z powodu wiary. Organizacja Open Doors, publikuje m.in. co roku Światowy Indeks Prześladowań. Jest to lista wskazująca 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani i dyskryminowani z powodu swojej wiary. Niestety, w tegorocznej edycji indeksu pojawiły się nowe kraje.

Opracowali: Marzena Sokalska, Urszula Grzesiek, Borys Brzeziński

 

Więcej na ten temat:

Strona internetowa organizacji Open Doors:

https://www.opendoors.pl/

Światowy Indeks Prześladowań:

https://www.opendoors.pl/493796/1838813/2967775/raport_sip

Strona internetowa Komisji Praw Człowieka:

http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/droi/home.html

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?