Europejczycy oczekują większego zaangażowania UE na rzecz bezpieczeństwa i obrony

“Europejczycy są głęboko zaniepokojeni geopolitycznymi wydarzeniami na świecie. Z ostatnich badań Eurobarometru wynika, że 68% ankietowanych chce, by UE działała więcej na rzecz bezpieczeństwa i obrony” – podkreśliła poseł Julia Pitera komentując unijne polityki ds. bezpieczeństwa i obronności.

Europosłowie przyjęli dziś dwa sprawozdania dotyczące oceny realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronności oraz wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony europosłowie apelują m.in. o stworzenie w obrębie Komisji Europejskiej, osobnej dyrekcji generalnej ds. polityki obronnej, skoordynowanie corocznego przeglądu w zakresie obronności (CARD), który umożliwiłby zharmonizowane i zgranie inwestycji i rozwoju zdolności wojskowych, a także o umożliwienie finansowania mechanizmu stałej współpracy strukturalnej w zakresie obrony tzw. PESCO z budżetu UE. W zakresie polityki zagranicznej posłowie proponują, aby działania UE skupiły się na trzech kluczowych kwestiach: koordynacji oceny zagrożeń, skonsolidowaniu i pogłębieniu integracji europejskiej, a także współpracy w ramach koalicji i z instytucjami zapewniającymi bezpieczeństwo. O wszystkie te założenia od dawna apeluje Grupa EPL, największa frakcja w PE, do której należą PO i PSL.

“Te dwa sprawozdania podkreślają, że w coraz bardziej skonfliktowanym i niestabilnym otoczeniu międzynarodowym istotną rolę odgrywa połączenie skutecznych projektów i działań unijnych w celu przeciwdziałania poważnym wyzwaniom. Istotne jest również utrzymanie twardego stanowiska Unii w sprawie sankcji wobec Rosji” – powiedziała poseł Pitera. “Z zadowoleniem przyjmuję zawarcie porozumienia między państwami członkowskimi w sprawie wdrożenia mechanizmu stałej współpracy strukturalnej w zakresie obrony tzw. PESCO oraz stworzenie Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego. Obie te inicjatywy są szansą na zwiększenie zdolności wojskowych państw europejskich i wzrostu inwestycji przeznaczonych na obronność” – dodała.

„Lata 2016 i 2017 to w istocie przełomowe lata dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE, wprowadzające ją na nowy poziom. Dziś, przy rosnących napięciach zewnętrznych i wewnętrznych UE, przy propozycjach UE wielu prędkości, odnowiona unijna polityka bezpieczeństwa i obronności może być brakującym wspólnym mianownikiem, bo odpowiada na powszechny deficyt bezpieczeństwa” – podkreślił z kolei Andrzej Grzyb.

Europoseł PSL zastrzegł przy tym, że tworzenie nowych instrumentów wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronności, nie powinno odbywać się kosztem innych polityk unijnych, takich jak polityka rolna lub regionalna.

 

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?