Redukcja CO2 – głosowanie nad rozporządzeniem

Komisja Środowiska zajmie się rozporządzeniem regulującym redukcję CO2 w transporcie czy rolnictwie. Polscy posłowie stoją na stanowisku, że wszelkie ustalenia muszą być korzystne dla państw, które już podjęły działania w tym zakresie, w tym naszego kraju. 

 

Głosowanie w Komisji Środowiska PE (ENVI) nad rozporządzeniem regulującym redukcję emisji CO2 w latach 2021-2030 dla sektorów nie objętych systemem handlu emisjami gazami cieplarnianymi (ETS), takich jak np. transport czy rolnictwo odbędzie się we wtorek 30 maja. Priorytetem jest ustalenie takiego sposobu obliczania celów redukcyjnych, który będzie korzystny dla państw takich jak Polska, które już dokonały wysiłku redukcyjnego, oraz które mają znaczący potencjał do absorpcji CO2 w glebach oraz lasach.

 

Zdjęcie: Prawo i Logistyka

 

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?