Andrzej Grzyb w obronie prześladowanych chrześcijan

Według różnych szacunków od 100 do 200 mln Chrześcijan na świecie jest prześladowanych. Rocznie ginie od 105 do 170 tysięcy Chrześcijan. Chrześcijanie wymagają ochrony ze strony społeczności międzynarodowej, w tym także UE. Dokonywane na nich mordy należy uznać za ludobójstwo ze wszelkimi tego następstwami przewidzianymi w prawie międzynarodowym. Prawo do wiary jest prawem człowieka. – Andrzej Grzyb, 2016 r.

RozaniecPoseł Grzyb inicjuje i bierze aktywny udział w debatach w ramach sesji plenarnych i w komisjach PE poświęconych sytuacji Chrześcijan. Jest współautorem rezolucji PE poświęconych sytuacji Chrześcijan. Wprowadza również odpowiednie zapisy w kluczowych sprawozdaniach PE poświęconych Prawom Człowieka na świecie, w tym m.in. Rocznych Sprawozdaniach PE, gdzie w 2012 roku był sprawozdawcą Europejskiej Partii Ludowej czy Rezolucji zawierających priorytety UE na posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ, których był współautorem z ramienia EPL w 2015 r. i 2016 r. Z inicjatywy posła Grzyba Podkomisja Praw Człowieka PE organizuje wysłuchania i debaty poświęcone prześladowaniu Chrześcijan z udziałem świadków i ekspertów, m.in. „Wolność religii i wyznania: Chrześcijanie i inne mniejszości na Bliskim Wschodzie” 26 lutego 2015 r., „Sytuacja Praw Człowieka na Bliskim Wschodzie” 30 maja 2016 r.

Poseł Grzyb monitorował prace i składał liczne poprawki dotyczące sytuacji Chrześcijan do rekomendacji PE dla Rady ws. Wytycznych UE na rzecz promocji i ochrony wolności religii lub przekonań na świecie przyjętych w czerwcu 2013 r.

Poseł działa aktywnie w Grupie Roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w PE. Od lat, co roku wraz z Polską Delegacją EPL, wspiera organizację i bierze aktywny udział, jako panelista Międzynarodowej Konferencji pn. „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”.

Zobacz wcześniejsze działania posła Grzyba w obronie prześladowanych chrześcijan:

Odrodzona nadzieja chrześcijan na Bliskim Wschodzie

Poseł Grzyb upomina się o Chrześcijan

#WeAreN – Solidarni z prześladowanymi Chrześcijanami

Apel o pomoc dla chrześcijan i recenzja działań UE na rzecz praw człowieka i demokracji w 2013 – Andrzej Grzyb w debacie planarnej

Zbrodnie na Chrześcijanach to ludobójstwo – debata

100 milionów Chrześcijan prześladowanych na świecie

Prześladowania chrześcijan – debata w Strasburgu

Andrzej Grzyb o rocznym sprawozdaniu dotyczącym praw człowieka i demokracji na świecie. Dyskusja w Strasburgu

Roczny raport o Prawach Człowieka i demokracji na Świecie. Podsumowanie Andrzeja Grzyba w Strasburgu.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?