Rada Praw Człowieka ONZ: UE broniąc praw mniejszości, broni własne wartości

Problem coraz częstszych przypadków dyskryminacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie, wojna na Ukrainie czy sytuacja na Białorusi to niektóre z priorytetowych tematów, którymi zdaniem Parlamentu Europejskiego, powinna zająć się Rada Praw Człowieka ONZ podczas trwającego od 2 do 27 marca w Genewie 28-ego posiedzenia. W przyjętej dziś rezolucji posłowie potępiają m.in aneksję Krymu oraz agresywną i ekspansywną politykę Rosji, apelują o bezwarunkowe uwolnienie i rehabilitację wszystkich więźniów politycznych na Białorusi oraz zdecydowanie potępiają prześladowania mniejszości, w tym chrześcijan,  przez terrorystyczne Państwo Islamskie.

– Należy mieć nadzieję, że wyrażone w rezolucji postulaty, co do zagrożeń i wyzwań, jakim musi stawiać społeczność międzynarodowa, w kwestiach Praw Człowieka na świecie dotrą do obradujących w Genewie. Gremia ONZ, w tym Rada Praw Człowieka, to te platformy, gdzie UE może prowadzić dialog z krajami, o odmiennej sytuacji i często wizji świata niż my- i nawet, jeśli w ślad za tymi rozmowami nie idą konkretne zmiany, zobowiązania prawne, to nie można ich nie doceniać. Dialog ten, zastępuje i oddala od świata inne, drastyczne formy presji międzynarodowej – podkreślił zabierający głos w debacie plenarnej poprzedzającej głosowanie poseł Andrzej Grzyb (PSL), negocjator rezolucji z ramienia Grupy EPL i przedstawiciel PE na posiedzeniu Rady ONZ w Genewie.

– Problem rosnącego prześladowania mniejszości religijnych w tym szczególnie Chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w Syrii, Iraku, ale i w Afryce m.in. w związku ze zbrodniami tzw. „Państwa Islamskiego”(ISIS) czy innych bojówek islamistycznych. Co roku 100 mln Chrześcijan cierpi prześladowania na świecie, do 170 tyś.ginie. W ujęciu geograficznym, na szczególna uwagę zasługuje naszym zdaniem sytuacja we wschodnim sąsiedztwie UE, na Białorusi czy terenach ogarniętych wojną z Federacją Rosyjską Ukrainy. Natomiast we wszystkich tych obszarach naszej uwagi wymaga sytuacja praw człowieka kobiet i dzieci, szczególnie zagrożonych w obszarach konfliktów zbrojnych. Reperkusje tych konfliktów i związanych z nim pogwałceń praw człowieka, docierają bezpośrednio do krajów UE – skomentował Poseł Grzyb.

[vc_button title=”WYSTĄPIENIE – SESJA PLENARNA 12.03.2015″ target=”_self” color=”btn-primary” icon=”wpb_video” size=”btn-large”]

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?