Umowa stowarzyszeniowa UE-Ukraina oraz stosunki UE-Rosja

We wtorek rano, odbędzie się debata na temat ostatnich wydarzeń na Ukrainie oraz stosunków na linii UE-Rosja, następnie, w południe, ma odbyć się debata oraz głosowanie nad ratyfikacją umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE i Ukrainą, włącznie z jej częścią dotyczącą wolnego handlu. Głosowanie ratyfikacyjne ukraińskiego parlamentu (Werchownej Rady) jest zaplanowane na tę samą godzinę w Kijowie.

Umowa stowarzyszeniowa pomiędzy UE i Ukrainą wprowadzająca daleko idącą współpracę polityczną oraz strefę wolnego handlu, została podpisana przez rządzących na Ukrainie i w UE, 27 czerwca, musi ona jednak zostać ratyfikowana przez parlamenty każdej ze stron.

Oglądaj debatę na żywo przez EP live lub EbS+.

LINKI

EP Live

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/

EbS+ (16.09.2014)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=09/16/2014

Informacja prasowa po głosowaniu komisji (08.09.2014)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140905IPR59301/html/Foreign-affairs-MEPs-recommend-EP-consent-to-EU-Ukraine-association-deal

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?