OSP w Kaliszu świętuje 150. lat istnienia

Jubileusz 150-lecia istnienia świętuje w tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu. Jednostka jest najstarszą tego typu formacją – nieprzerwanie działająca do dziś – powstałą w granicach dawnego Królestwa Polskiego. W sobotę, 27 września 2014 roku, odbyły się uroczystości jubileuszowe, w których wzięli udział m.in. Waldemar Pawlak, Józef Racki, Krzysztof Grabowski, Krzysztof Nosal i Andrzej Grzyb. Poseł do Parlamentu Europejskiego był także członkiem Honorowego Komitetu Organizacyjnego 150-lecia OSP w Kaliszu.

GALERIA FOTOGRAFII

Pierwsze wzmianki o tzw. straży nocnej działającej w Kaliszu pochodzą z 1597 roku. Formację tworzyli mieszkańcy. Ich zadaniem było nie tylko pilnowanie nocą porządku w mieście, ale i wypatrywanie wrogów chcących najechać gród oraz pożarów. Te w mieście wybuchały często a ze względu na drewnianą zabudowę szybko się rozprzestrzeniały. Pomysł utworzenia prawdziwej jednostki strażackiej narodził się w XIX wieku o czym przypomniał w części oficjalnej uroczystości Grzegorz Kuświk, prezes OSP w Kaliszu.

–  W 1852 wybuchł w mieście wielki pożar, który strawił 56 domów. Wtedy powstał Komitet Obywatelski, którego celem było powołanie ochotniczej straży. Wcześniejsze próby powołania formacji przymusowej, pod dyktando zaborcy nie zdały egzaminu. Udało się dopiero w 1864 roku. W Ochotniczej Straży Ogniowej było 50 druhów. Potem było ich 127. Teraz jest 176. Najwięcej było w dwudziestoleciu międzywojennym bo do 500. Tak przed I wojną światową ponad 300. Idea była chwytna. Dużo osób chciało działać. Mnie się wydaje, że ludzie lubią działać dla własnego dobra tylko trzeba im dać szansę – podkreślił prezes świętującej 150 lat istnienia OSP w Kaliszu.

Pamiętając zasługi minionych pokoleń strażaków i wiedząc jak wielkie znaczenie mają działania obecnych członków OSP Kalisz, Krzysztof Nosal, starosta kaliski wystąpił do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznanie straży Odznaki Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego. W sobotę Grzegorzowi Kuświkowi wręczyli ją Krzysztof Nosal i Krzysztof Grabowski, wiceprezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu i członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

– Nagradzamy za to, co się działo przez te lata oraz  jak ta straż służyła społeczności lokalnej, stąd wyróżnienie Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego, ale przyznaliśmy też szereg odznaczeń związkowych i trzeba podkreślić, że strażacy to ta służba, która cieszy się największym społecznym zaufaniem a członkowie OSP zawsze są tam gdzie potrzebują tego ludzie, którym dzieje się krzywda – powiedział Krzysztof Grabowski, który również jest strażakiem ochotnikiem.

W obchodach jubileuszu wziął udział również Waldemar Pawlak. Prezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiedział, że data powstania kaliskiej jednostki ma wymiar symboliczny a sami strażacy to współcześni rycerze.

– 150 lat OSP w Kaliszu to bardzo symboliczny jubileusz. Pokazuje, ze w czasach zaborów, tuż po powstaniu styczniowym, tutaj w Kaliszu powstała Ochotnicza Straż Ogniowa. Założycielami tej straży byli ludzie różnych wyznań, różnych społeczności, różnych środowisk. To pokazuje jak ważną rolę spełniają straże w historii i tutaj w Kaliszu a także w naszym kraju – mówił do zgromadzonych na Głównym Rynku w Kaliszu Waldemar Pawlak.

W imieniu swoim, ale i obecnych na jubileuszu innych parlamentarzystów: Krystyny Łybackiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego, Józefa Rackiego i Adama Rogackiego, posłów RP i Andżeliki Możdżanowskiej oraz Witolda Sitarza, senatorów RP, głos zabrał Andrzej Grzyb. Poseł do parlamentu Europejskiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślił, że najstarsza w granicach dawnego Królestwa Polskiego Ochotnicza Straż Ogniowa narodziła się w najstarszym z polskich miast.

– 150 lat działalności to powód do dumy. Przez lata pokolenia kaliszan poświęcały swój czas, nie dbając o życie i zdrowie by nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Słowa „Bogu na chwałę ludziom na ratunek” przyświecały tym, którzy najstarszą na terenach dawnego Królestwa Polskiego jednostkę tworzyli. Motto to przekazywali swoim naśladowcom i spadkobiercom. Dziś wy, Druhny i Druhowie. kontynuujecie te piękne dzieło bezinteresownej i pełnej poświęcenia służby. Od powstania jednostki minęły lata, zmieniły się czasy i realia. Pozostała tradycja i jedno z najpiękniejszych polskich przesłań.  Z pietyzmem i dumą kontynuujcie dzieło zapoczątkowane 150 lat temu. Tak by zostało następnym pokoleniom ludzi mających piękne ideały – powiedział Andrzej Grzyb, którego świętujący jubileusz strażacy zaprosili do Honorowego Komitetu Organizacyjnego.

W tym momencie Ochotnicza Straż Pożarna to dwie sekcje: ratownictwa wodnego i medycznego. Obecnie jednostka liczy ponad 150 członków w tym wiele kobiet i spora grupę młodzieży. Jubileusz 150-lecia OSP w Kaliszu rozpoczęła msza święta w kaliskiej Katedrze. Po niej, zaprzyjaźnione z jubilatką OSP z terenu miasta i powiatu kaliskiego oraz zaproszeni goście i kaliszanie, przeszli na Główny Rynek. Po części oficjalnej odbyła się parada pocztów i prezentacja sprzętu ratowniczego.

AW

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?