IX Kongres Europejskiej Unii Seniorów (EUS)

Utworzona w 1995 r. Europejska Unia Seniorów , działająca w ramach struktur Europejskiej Partii Ludowej (EPP), odbyła swój kolejny, już IX Kongres delegatów w dn. 4-5 listopada br. w Leuven k/ Brukseli. W Kongresie uczestniczyły delegacje 36 stowarzyszeń narodowych, reprezentujących 27 krajów. Polskę reprezentowały dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Parlamentarzystów Ruchu Ludowego oraz Polska Unia Seniorów (Zarejestrowana w Oświęcimiu). PSL reprezentowali Teofil Stanisławski i Ryszard Miazek. Udział polskiej reprezentacji w Kongresie wsparł poseł do PE Andrzej Grzyb.

Jako motto obrad Kongresu przyjęto wezwanie „Razem dla Europy: zjednoczonej, bezpiecznej i socjalnej”.

Obszerne i ciekawe sprawozdania prezydent EUS An Hermans oraz Sekretarza generalnego Guido Dumon, wzbogaciło m.in. powitalne wystąpienie Prezydenta EPP Josepha Daul.

W drugim dniu Kongresu delegaci uczestniczyli w panelu pt. „Burzliwa wrzawa i Europa: nierozerwalny związek”. Panel moderował Herman Van Rompuy, były Przewodniczący Rady Europy. Obradował również okrągły stół nt. ściśle związane z przewodnim mottem Kongresu. Moderatorami tej części obrad byli wiceprzewodniczący EUS reprezentujący seniorów z Czech, Belgii i Norwegii.

W końcowej części 6-cio punktowej Deklaracji przyjętej przez Kongres podkreślono, m. in:

„Uczestnicy IX Kongresu w Leuven są przekonani i zgodni w kwestii znaczenia Europy dla pokoju i wolności, dla bezpieczeństwa i dobrego sąsiedztwa oraz dla osobistego rozwoju wszystkich jej obywateli. Poprzez współdziałanie oraz aktywne uczestnictwo polityczne seniorzy będą kontynuować dzieło przekazu i obrony tych wartości Europy”

Decyzja Kongresu Prezydentem EUS została ponownie wybrana na kolejną trzyletnia kadencję prof. An Hermans.

Pani Prezydent urodziła się w Belgii w 1944 r. Jest doktorem nauk pedagogicznych oraz emerytowanym Profesorem Uniwersytetu Katolickiego. Jako polityk była m.in. członkiem Parlamentu w Belgii oraz posłem do Parlamentu Europejskiego.

opracował Teofil Stanisławski

 

więcej zdjęć z wydarzenia  TUTAJ

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?