Program praktyk na kierunku Zarządzanie Państwem

Biuro Posła do PE Andrzeja Grzyba podpisało umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w celu nawiązania współpracy przy realizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunku “Zarządzanie Państwem” prowadzonego przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.  

(Szczegóły dotyczące programu praktyk: www.wnpid.amu.edu.pl).

Obecnie praktyki w Biurze Posła Andrzeja Grzyba w Poznaniu odbywa Martyna Włodarczyk – studentka II roku kierunku zarządzanie państwem. Martyna jest członkinią folklorystycznego zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice”, laureatką konkursu Wiedzy o Parlamencie Europejskim i Unii Europejskiej zorganizowanego przez Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba oraz laureatką konkursu prozy i poezji frankofońskiej w konkursie zorganizowanym przez III LO  w Ostrowie Wielkopolskim.

Martyna Włodarczyk

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?