Gimnazjaliści zdają dziś egzaminy – życzymy powodzenia!

Egzamin gimnazjalny został przewidziany dla uczniów III klasy gimnazjów. Odbywa się on w Polsce od 2002 roku. Termin oraz przebieg egzaminu gimnazjalnego ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. Zawsze jest on organizowany w kwietniu. Przystąpienie do egzaminu stanowi warunek zakończenia gimnazjum, a jego wynik decyduje o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. Testy sprawdzają zewnętrzni egzaminatorzy.

W roku szkolnym 2014/2015 egzamin ten odbędzie w dniach od 21 do 23 kwietnia.

Szczegółowny harmonogram wg komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

21 kwietnia – część humanistyczna
9:00 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
11:00 – z zakresu języka polskiego

22 kwietnia – część matematyczno-przyrodnicza
9:00 – z zakresu przedmiotów przyrodnicznych
11:00 – z zakresu matematyki

23 kwietnia – język obcy nowożytny
9:00 – na poziomie podstawowym
11:00 – na poziomie rozszerzonym

Wszystkim gimnazjalistom przystępującym do egzaminów życzymy POWODZENIA!!!

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?